Роуминг

Какво трябва да знам при избор на оферта за роуминг?

Основен тарифен план за роуминг

Основният тарифен план за роуминг определя цените на потреблението докато абонатът е извън границите на България (разговори, SMS, мобилни данни) и се отнася за всички дестинации (държави). Примери за основни роуминг тарифни планове: Национални условия за Роуминг в ЕС / ЕИЗ , 3 FOR FREE WORLD и A1 WORLD TRAVELLER.

Активен може да бъде само един основен тарифен план.

Абонат може да променя своя основен тарифен план за роуминг веднъж на таксуващ период.

Основният тарифен план по подразбиране е Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ.

Останалите основни роуминг тарифни планове са алтернативни и се избират с изрично съгласие на абоната.


Допълнителна роуминг тарифа

Допълнителната роуминг тарифа включва специални условия за роуминг (минути, SMS и MB) само в определени дестинации (държави или мрежи).

Например: А1 Travel Unlimited.

Допълнителната роуминг тарифа е с по-висок приоритет от основния роуминг тарифен план в държавите, включващи се в нейния обхват.

Aбонат може да използва само една допълнителна роуминг тарифа.

Характерното за нея е, че се начислява дневна такса единствено, ако абонат има потребление по нея. В противен случай – дневна такса не се дължи.

На един и същ номер не може да има активация и последваща де-активация на допълнителна роуминг тарифа в рамките на един ден.


Роуминг пакети

Роуминг пакетите включват специални условия (минути и/или SMS и/или MB) само за определени дестинации (държави или мрежи) като за включеният обем (минути, смс и/или МВ) се заплаща месечна такса. Например: A1 PACK2GO и A1 NET WINGS.

Роуминг пакетите се черпят с по-висок приоритет от Допълнителната роуминг тарифа и от Основния роуминг тарифен план.

Абонат може да активира и ползва по няколко различни роуминг пакета, както и по няколко от всеки вид.

Такса за пакетите се дължи независимо от това дали има потребление по тях.

Един абонат може да има активни и да ползва едновременно един основен тарифен план за роуминг, една допълнителна роуминг тарифа (не е задължително) и по няколко на брой и вид роуминг пакета (не е задължително).


Включено в тарифния план потребление за роуминг – Специални условия (минути и/или SMS и/или MB) за определени дестинации (държави или мрежи), които са включени в националния тарифен план на абоната. Например: 1000/1000/1000 брой минути, MB, SMS в ЕС, Турция, препоръчителни мрежи в Сърбия и Македония включени в A1 One Unlimited 5XL. Това потребление за роуминг (минути и/или SMS и/или MB) включено в националния тарифен план се черпи с по-висок приоритет от Допълнителната роуминг тарифа и от Основния роуминг тарифен план.


Действието по активация / деактивация се осъществява до 1 час в следните случаи:

  • Когато за първи път се активира услугата Роуминг с какъвто и да е основен роуминг тарифен план;
  • Когато се деактивира услугата Роуминг с какъвто и да е основен роуминг тарифен план;
  • Когато се активира алтернативен роуминг тарифен план, ако абонатът ползва Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ към момента;
  • Когато се активира допълнителна роуминг тарифа (A1 Travel Unlimited) без значение какъв основен роуминг тарифен план ползва абонатът;
  • Когато се активира роуминг пакет (A1 Pack2Go) без значение какъв основен роуминг тарифен план ползва абонатът.

Действието по активация / деактивация се осъществява в 0:00ч. на следващия ден в следните случаи:

  • Когато абонат има активен алтернативен роуминг тарифен план и прави смяна към друг основен роуминг тарифен план (от A1 World Traveller към Национални условия в роуминг или към 3 FOR FREE World);
  • Когато се деактивира допълнителна роуминг тарифа (A1 Travel Unlimited)
  • Когато се деактивира роуминг пакет (A1 Pack2Go)