Роуминг

Какво трябва да знам при избор на оферта за роуминг?

Основен тарифен план за роуминг

Основният тарифен план за роуминг определя цените на потреблението докато абонатът е извън границите на България (разговори, SMS, мобилни данни) и се отнася за всички дестинации (държави). Примери за основни роуминг тарифни планове: Национални условия за Роуминг в ЕС / ЕИЗ и A1 Roaming Revolution .

Активен може да бъде само един основен тарифен план.

Абонат може да променя своя основен тарифен план за роуминг веднъж на таксуващ период.

Основният тарифен план по подразбиране е Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ.

A1 Roaming Revolution e алтернативен тарифен план и се избират с изрично съгласие на абоната.


Месечни роуминг пакети

Месечните роуминг пакети включват специални условия (минути и/или SMS и/или MB) само за определени дестинации (държави или мрежи) като за включеният обем (минути, смс и/или МВ) се заплаща месечна такса. Например: А1 Travel Pack USA&Canada

Месечните роуминг пакети се черпят с по-висок приоритет от дневните роуминг пакети и от Основния роуминг тарифен план.

Абонат може да активира и ползва по няколко различни месечни роуминг пакета, както и по няколко от всеки вид.

Такса за месечните роуминг пакети се дължи независимо от това дали има потребление по тях.

Един абонат може да има активни и да ползва едновременно един основен тарифен план за роуминг, един дневен роуминг пакет (не е задължително) и по няколко на брой и вид месечни роуминг пакета (не е задължително).


Включено в тарифния план потребление за роуминг – Специални условия (минути и/или SMS и/или MB) за определени дестинации (държави или мрежи), които са включени в националния тарифен план на абоната. Например: 1000/1000/1000 брой минути, MB, SMS в ЕС, Турция, препоръчителни мрежи в Сърбия и Македония включени в A1 One Unlimited 5XL. Това потребление за роуминг (минути и/или SMS и/или MB) включено в националния тарифен план се черпи с по-висок приоритет от Дневният роуминг пакет и от Основния роуминг тарифен план.


Действието по активация / деактивация се осъществява до 1 час в следните случаи:

  • Когато за първи път се активира услугата Роуминг с какъвто и да е основен роуминг тарифен план;
  • Когато се деактивира услугата Роуминг с какъвто и да е основен роуминг тарифен план;
  • Когато се активира алтернативен роуминг тарифен план, ако абонатът ползва Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ към момента;
  • Когато се активира дневен роуминг пакет (A1 Travel Unlimited) без значение какъв основен роуминг тарифен план ползва абонатът;
  • Когато се активира месечен роуминг пакет (А1 Travel Pack USA&Canada) без значение какъв основен роуминг тарифен план ползва абонатът.

Действието по активация / деактивация се осъществява в 0:00ч. на следващия ден в следните случаи:

  • Когато абонат има активен алтернативен роуминг тарифен план и прави смяна към друг основен роуминг тарифен план (от A1 World Traveller към Национални условия в роуминг или към 3 FOR FREE World);
  • Когато се деактивира дневен роуминг пакет (A1 Travel Unlimited)
  • Когато се деактивира месечен роуминг пакет (А1 Travel Pack USA&Canada)
,