Изчакване на повикване

Помощ

Ако говорите по своя телефон, но в същото време Ви потърси друг абонат, услугата Изчакване на повикване ще Ви улесни в координирането на двата разговора.

Избирате дали:
  • да запазите текущото повикване и да отговорите на новото повикване.
  • да прекъснете текущото и да отговорите на новото повикване.
  • да откажете новото повикване.
  • да игнорирате предупреждението.
  • да използвате услугата "Конферентна връзка".