Новини

Медия център

обратно

А1 внедри цялостно решение за дигитализация на образователния процес в Университета за национално и световно стопанство (УНСС)


А1 и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) демонстрираха цялостно технологично решение за дигитализация на образователния процес. С помощта на иновативната система преподавателите ще създават интерактивно съдържание, с което студентите по-лесно и интуитивно да усвояват учебния материал. Решението включва и видеоконферентна връзка, чрез която лекциите, преподавани в УНСС, ще бъдат на разположение в реално време и на студентите в няколко други университета едновременно.
Проектът за дигитализация на образователния процес ще помогне на студентите в икономическия университет да развиват предприемачески умения и дигитална креативност. Това ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по икономически дисциплини в УНСС, както и за подобряване на качеството на научните изследвания.
 
Сред високотехнологичните компоненти на дигиталните стаи са интерактивни дисплеи, интерактивна преподавателска маса, интерактивна дъска с проектор, видеоконферентна система и холограмен проектор. За дигитализацията на преподаването в УНСС вече са готови общо шест дигитални класни стаи, оборудвани и с таблети за студентите, а дигиталните лаборатории са допълнително екипирани и със специални VR очила, 3D принтери и 3D скенери. Пет от дигиталните класни стаи са в основната сграда на университета в София, а една е във филиала на УНСС в Хасково. Стаите и лабораториите позволяват и присъствено, и дистанционно провеждане на занятията.
 
Иван Иванов, старши директор „Корпоративни продажби“ в А1 България, коментира: „Дигитализацията е пътят към повишаване на знанията и уменията на бъдещите специалисти на България. При обучението на студенти по икономически дисциплини това е с още по-висок приоритет, тъй като страната ни все повече се нуждае от технологичен и предприемачески дух за развитието на всички сектори от икономиката и обществото. Горд съм, че с мащабната дигитална система, която имплементирахме в УНСС, ще помогнем не само студентите да придобиват знания по интерактивен начин, но и на преподавателите и ръководителите на УНСС да продължат да развиват едни от най-добрите специалисти в сферата на икономиката и търговията у нас.“
 
Проф. Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство и ръководител на проекта, заяви: „Нашият университет придобива нещо ново и много качествено. Пожелавам на нашите студенти и кандидат-студенти успешно използване на дигиталната стая дълги години. Технологиите се развиват постоянно. Преди две години, когато дойде пандемията от Ковид-19, ние бързо преминахме към дигитално обучение. Сега с дигиталните класни стаи ще имаме много повече възможности за интерактивно обучение. Благодаря на А1 България за успешното сътрудничество за изграждането на дигиталните класни стаи и лаборатории“.
 
„В УНСС вече имаме качествено нова инфраструктура за обучение. Тя дава отлични възможности за ново, модерно съдържание, които нашите студенти очакват и изискват от нас. В началото на септември ще направим обучения не само във връзка с дигиталните класни стаи, а и за разработването на нов тип съдържание. За в бъдеще нашето желание е да разширяваме тази инфраструктура“, каза и доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурността в УНСС и координатор на проекта.
Мартин Йорданов и Жулиен Михайлов от „Корпоративни продажби“ в А1 България представиха пред ректора на УНСС, проф. Димитър Димитров,– зам. ректор по дигитализация и киберсигурност доц. д-р. Росен Кирилов и преподаватели от УНСС функционалностите на системата.
 
Технологичното решение позволява всички учебни материали, подготвени от преподавателите в Windows среда, да могат да бъдат презентирани в интерактивен вид на дигиталните екрани, които разполагат и със сензорен дисплей. Интерактивните дъски дават възможност всичко, изписано от преподавателя по време на лекция, да бъде съхранявано в дигитален формат, а интерактивно учебно помагало улеснява провеждането на лекции и семинари. Дигиталните лаборатории имат за цел да подпомагат организацията на учебния процес, по отношение както на работата в присъствена и дистанционна среда, така и по отношение на използването на съвременни дигитални методи за преподаване и демонстриране на усвоените знания от страна на студентите.
 
За реализацията на мащабния проект А1 достави, инсталира и конфигурира специализираното оборудване и софтуер за дигиталните учебни стаи и дигитални лаборатории в УНСС. Той се провежда по проект „Икономическо образование в България 2030“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“, по процедура „Модернизация на висшите училища“.
За връзка с "Корпоративни комуникации" - pr@a1.bg