Новини

Медия център

обратно

А1 постигна ресертификация по 4 ISO сертификата за още една година


Сертификационният одит препотвърди качеството на ICT услугите, информационната сигурност и защитата на данните в компанията

Успешно приключи одит процедурата, проведена от сертификационната организация Lloyd's Register в А1. Тя още веднъж удостовери високото качество на услугите, предоставяни от компанията на индивидуалните и бизнес потребители.

Становището на одитора категорично сочи, че А1 напълно отговаря на изискванията на световните стандарти ISO 9001:2015, ISO 20000-1:2018, ISO 27001:2013 и ISO 27701:2019. Постигнатият позитивен резултат е в следствие на непрекъснатите усилия на целия екип на А1 за повишаване качеството и поддържане на високата надеждност на предоставяните услуги. Гарантираните параметри на нивото на обслужване (SLA) на професионалните телекомуникационни и IT решения, които компанията предоставя, се поддържат на високи нива на базата на регулярна обратна връзка от клиентите.

Продължаването на четирите ISO сертификата за още една година потвърждава, че А1 провежда управлението на качеството при предоставяне на IT услуги, информационната сигурност и защитата на личните данни в съответствие с най-добрите световни практики. Високото качество на предлаганите услуги е в основата на постиженията на A1 - водеща ICT компания в страната и с лидерска позиция сред телекомите по оборот за 2021 година.

Преди две години А1 България стана първата компания в A1 Group и една от малкото в страната, която получи официален ISO сертификат за съответствие с международен стандарт за цялостна система за управление поверителността и защитата на личните данни (PIMS). Той е разширение към вече сертифицирания в телекома ISO/IEC 27001 за управление на сигурността на информацията и определя изискванията за създаване, прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на тази система.

За връзка с "Корпоративни комуникации" - pr@a1.bg