Новини

Медия център

обратно

А1 заедно със своите служители дариха 136 955 лeвa в полза на социални каузи


Програмата за дарителство на работното място в А1 e от 2003 г., а общата дарена сума е над 800 000 лева
 
Екипът на А1 е събрал рекордна сума по програмата за дарителство на работното място през 2023 г., която възлиза на 86 995 лева. Компанията е добавила още 50 000 лева към даренията на служителите и с общата сума от 136 955 лева ще подкрепи 11 социални каузи и организации. Програмата се осъществява в партньорство с фондация BCause.
 
Възможността за редовни дарения на работното място в А1 съществува от над 20 години. Програмата е леснодостъпна и прозрачна, като служителите могат да даряват сума по избор от месечната си заплата в полза на една или повече социални каузи.
 
„Дарителството на работното място е една от най-дългосрочните инициативи на компанията и всяка година щедростта на нашите служители ме изненадва приятно и ме кара да се чувствам горда, че съм част от този екип. Все повече служители искат да работят за компании, чиито ценности съвпадат с техните. Осигуряването на лесна за използване платформа за дарение на работното място ни помага да създадем истинска култура на даване и правене на добро.“, каза Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ на А1 България.
 
През 2023 г. в програмата са се включили рекорден брой дарители от А1 – над 400, като техният брой за последните 2 години е нараснал с над 25%. Увеличило се е и средното месечно дарение, като за миналата година то е на стойност 28 лева, а рекордът за ежемесечно дарение от един служител е 200 лева.
 
„Щастливи сме, че вече 20 години сме заедно с А1 и хората в компанията в пътя им на дарители по ведомост! Компанията отбеляза нов успех през изминалата 2023 г., плод на последователността на сърцатия екип, който поздравяваме. Резултатите са не само в рекордното увеличение на броя дарители и финанси, но и в устойчивостта, която това носи на организациите-получатели, за да се грижат по-добре за болни деца и за деца в риск, възрастни, природа и образование.“, сподели Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause.
 
Сферите, които екипът на А1 подкрепя, са детското здраве, по-доброто образование, уязвимите възрастни хора, екологията и защитата за животните. Компанията взема предвид обратната връзка от своите служители и така след последното допитване в екипа през изминалата година в програмата бяха добавени две нови организации с екологична насоченост, като с това възможните каузи вече са 11. Първото място за най-предпочитана от служителите кауза с 35% от всички дарения си остава за „Фонд за лечение и рехабилитация на деца“, чиято цел е да подпомогнат родителите на непълнолетни деца с хронични заболявания за финансиране на лечение и редовни медицински процедури.
 
Освен позитивната обратна връзка от екипа, доказателство за успеха на програмата е „златният“ знак за дарителство и доброволчество, най-високото отличие на наградите Годишен знак „Отговорна компания – отговорни служители“, организирани от bCause, БАУХ, БДВО и БАКСОС.
 
В допълнение на дарителството по ведомост А1 ежегодно организира многобройни инициативи в полза на социални каузи за своите служители. Примери за такива са „Ден на доброто“, включващ и благотворителен базар, както и общо 1600 доброволчески часа, инвестирани от екипа за различни акции в полза на обществото.
За връзка с "Корпоративни комуникации" - pr@a1.bg