Промени при Национални условия за Роуминг в ЕС / ЕИЗ (Стандартна тарифа за роуминг) от 26.04.2022 г.

Считано от 26.04.2022 г. ще ползвате нови, много по-ниски цени за роуминг в държавите от Западните Балкани, Турция и останалия свят.
Във връзка с излизането на Великобритания от ЕС (на 01.01.2021 г.), цените за роуминг в тази страна ще бъдат актуализирани с много по-изгодни от тези на останалите държави извън ЕС

Цени, валидни от 26.04.2022 г.

ЗониИзходящо повикване към ЕС/ЕИЗ (вкл. България), Великобритания и страна на пребиваванеИзходящо повикване към останали страни извън ЕСВходящо повикванеSMSЦена на МВ
Зона 1 -
Страни в ЕС / ЕИЗ
По национален тарифен план – цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ 2,99 лв. 0,00 лв. при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ По национален тарифен план - цена за SMS към други национални мобилни мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ По национален тарифен план при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ
Зона 2 -
Великобритания
0,09 лв. 2,99 лв. 0,09 лв. 0,09 лв. 0,01 лв.
Зона 3 -
Балкани* и Турция
0,59 лв. 2,99 лв. 0,59 лв. 0,59 лв. 0,99 лв.
Зона 4 -
Всички останали страни
2,99 лв. 2,99 лв. 2,99 лв. 1,29 лв. 9,99 лв.

Всички цени са с ДДС.

Зони:

Зона 1 - Страни от Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия: Австрия, Белгия, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Нидерландия, Хърватия, Чехия, Швеция, както и присъединените отвъдморски територии - Карибски о-ви (Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника), Реюнион, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови.

Зона 2 - Великобритания

Зона 3 - Балкани и Турция: Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия, Турция и Черна Гора

Зона 4 - Всички останали страни (включително сателитни, самолетни и корабни мрежи)

  • Начин на таксуване на изходящи повиквания от Зона 1 към Зона 1: първоначален интервал от 30 секунди и последващо таксуване на секунда.
  • Начин на таксуване на входящи повиквания в зона 1 – на секунда, считано от първата секунда.
  • Начин на таксуване за всички останали повиквания – на 60 секунди.
  • Начин на таксуване на мобилния интернет в Зона 1: 1 КВ.
  • Начин на таксуване на мобилния интернет във всички останали зони без Зона 1: 100 КВ.
  • Цената на MMS се определя от зоната, в която се намира абонатът. Тарифира се трафикът, който е генериран при изпращането и получаването на MMS в роуминг за всеки започнат интервал.
  • Провеждането на видеоразговори (изходящи и входящи) се таксува по цената на гласова телефония, умножена по две.
  • Повикванията до номера с добавена стойност се тарифират по цените, предоставени от роуминг партньорите на А1 България.

Във връзка с излизането на Великобритания от ЕС (на 01.01.2021 г.), всички пакети за роуминг с обхват на действие само ЕС (например: 1000 минути за роуминг в ЕС) също ще бъдат актуализирани. Великобритания ще бъде изключена от техния обхват и те няма да могат да бъдат ползвани в тази страна.