Очи на четири лапи

Социална отговорност

Фондация „Очи на четири лапи”

От 2003 година А1 е основен партньор на фондация „Очи на четири лапи”. Мисията на неправителствената организация е рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета. Фондацията oбучава кучета водачи и безвъзмездно ги предоставя на слепи хора, които също минават курс на обучение за работа и живот с домашните любимци. От 2014 година единственото в България училище за кучета водачи започна да обучава и кучета асистенти за хора с двигателни проблеми и за диагностика на диабетични кризи. С подкрепата на А1 фондация „Очи на четири лапи”:

  • Осигури обучението на първите за България инструктори за кучета водачи;
  • Изгради мрежа от приемни семейства за социализация на бъдещи кучета водачи;
  • Откри център за рехабилитация на хора със сетивни увреждания с помощта на кучета водачи;
  • Дари безвъзмездно повече от 60 кучета водачи и асистенти.