Електромагнитни полета

Околна среда

Eлектромагнитните вълни са част от нашето ежедневие. Съществуват природни източници на електромагнитна енергия – слънчевото лъчение, мълниите, лъчението от космическите обекти и други. С развитието на науката и техниката се появяват и редица изкуствени източници на ЕМП – уреди за диагностика и лечение в медицината, далекопроводи за пренос на електрическа енергия, навигационните уреди и други. Много от нещата, които днес са неразделна част от ежедневието ни – микровълнова фурна, сешоар, хладилник, пералня, компютър, консумират електричество и създават електромагнитни полета. Те са неизбежни от гледна точка на физиката като продукт вследствие на протичане на електрически ток.

При телевизията, радиото и мобилните комуникации електромагнитните вълни са необходимост, тъй като те са средство за пренасяне на цялата безжична информация и сигнали.

Съвременните средства за комуникация създават нейонизиращо електромагнитно поле. Това поле е нискоенергийно и неговите честота и мощност не са достатъчни, за да разрушат молекулите в тялото. Нейонизиращо електромагнитно поле е съвсем различно от йонизиращото излъчване (радиация), което се асоциира с рентгеновите и гама-лъчи и техните биологични ефекти върху хората. Няма доказателства за нездравословни ефекти от радиочестотните полета, които са под нивата в международно приетите ограничения. Единственият доказан от науката ефект в тази част на честотния спектър (нейонизиращите лъчения) е повишаване на телесната температура, т.нар. топлинен ефект. Този ефект е установен само при определени производствени източници – индукционно загряване на метали, заваряване на диелектрици и други.

Стойностите на електромагнитно поле, създавано от базовите станции и мобилните телефони, са много по-ниски от тези, необходими за произвеждане на топлина с потенциален ефект върху здравето.

Допълнителна информация по темата може да прочетете в Наръчника за електромагнитните полета.