Как работи мобилната мрежа

Околна среда

Мобилните телефони не осъществяват връзка директно един с друг. Те се свързват с най-близката базова станция чрез радиовълни (електромагнитни полета). Електромагнитното поле осигурява пренасянето на информацията (разговор или данни) между мобилния телефон и най-близката базова станция.

Базовите станции основно се състоят от приемо-предаватели с малка мощност и антени, които излъчват радиовълни. Те свързват мобилния ви апарат с клетъчната мрежа в зоната на покритие на мобилния оператор. Всяка базова станция осигурява покритие в ограничена област, наречена клетка. За да се изгради мрежа, всички базови станции трябва да бъдат свързани помежду си. Тези връзки са изградени през контролери за базови станции и централи, които осигуряват свързаност и с другите оператори на мобилни или фиксирани услуги и интернет.