Твоят телефон и SAR

Околна среда

Специфичната погълната мощност (Specific Absorption Rate или SAR) е мерна единица за енергията на радиовълните, която тялото поглъща, когато е изложено на действието на радиочестотните електромагнитни полета. Тя се определя като погълната мощност в част от тялото и се измерва във ват на килограм. Поглъщането предизвиква затопляне на тялото.

За предотвратяване на недопустимо голямо затопляне SAR стойността трябва да бъде ограничена. В България и всички останали страни от ЕС допустимата стойност за мобилните телефони е до 2 W/kg.

Как се измерва SAR стойността?
Всеки производител на мобилни телефони трябва да измерва SAR стойностите в лаборатория. Погълнатата енергия се измерва в различни места на тялото и главата, докато телефонът излъчва с максимална мощност. Максималната измерена стойност се определя като SAR стойност за конкретния мобилен телефон. Но в ежедневната употреба SAR стойностите са винаги далеч под установената максимална стойност, защото мобилният телефон и базовите станции постоянно използват алгоритъм за контрол на мощността, за да я ограничат до минимална стойност, достатъчна за качествена връзка.

Как да разбера дали мобилният телефон работи в допустимите граници?
Знакът CE върху мобилния телефон, картите за данни и др. доказва, че устройството отговаря на определените норми.

Безопасни ли са мобилните телефони, предлагани от Мтел?
Всички мобилни телефони, които предлагаме, имат SAR стойности под 2W/kg. Това гарантира вашата безопасност дори и при дълги телефонни разговори.

Къде мога да намеря SAR-стойността?
Можете да намерите SAR стойностите за всички мобилни телефони, предлагани от Мтел, на нашата интернет страница. Имайте предвид, че повечето производители на мобилни телефони публикуват SAR стойността в ръководството за употреба.

Ще направи ли по-безопасен моя телефон използването на специална защита – екраниране ?
Не. Точно обратното. Подобна защита може да намали нивото на сигнала и по този начин да предизвика повишаване на мощността на предаване и на консумираната енергия.

Как мога да запазя SAR стойността ниска през целия телефонен разговор?
Световната здравна организация препоръчва използването на комплект „свободни ръце” (handsfree). Мнозинството от експертите обаче са на мнение, че използването му не е необходимо.

Допълнителна информация по тази тема можете да намерите на интернет страницата на Световната здравна организация (www.who.int) или в Наръчника за електромагнитните полета.