Домашен телефон

Други тарифи

Домашен телефон LДомашен телефон XL
I. Стандартна месечна такса 11,90 лв 14,90 лв
Включени минути към всички фиксирани и мобилни мрежи в страната 1000 2000
Включени минути към фиксирани и мобилни номера в мрежата на Мтел след изчерпване на включените минути в пакети Безлимитни Безлимитни
Включени минути към международни номера* 200 400
Цена на минута към фиксирани мрежи в страната след изчерпване на безплатните минути 0,05 лв. 0,05 лв.
Цена на минута към мобилни мрежи в страната след изчерпване на безплатните минути 0,25 лв. 0,25 лв.
Метод на тарифиране 30/1 30/1

*Посочените минути включват международни повиквания към фиксирани мрежи в Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Израел, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Чехия, Швеция и към фиксирани и мобилни мрежи в САЩ и Канада


Условия

 

Всички цени са с ДДС

Условията са валидни за нови и съществуващи абонати на услугата Домашен телефон от Мтел. Офертата важи за бизнес клиенти.

Стандартните условия на тарифите са валидни при сключване на договор за срок от 12 или 24 месеца.

Включените минути към фиксирани и мобилни мрежи на Мтел са валидни след изчерпване на включените в месечната абонаментна такса минути към национални фиксирани и мобилни мрежи.

Цената на минута към номера 0700 и 1700 е 0,18 лв./мин. с ДДС.

Методът на тарифиране при тарифни планове Мтел домашен телефон L и XL е на секунда след първите 30 секунди, които са неделими и се таксуват заедно.

Посочените безплатни минути за изходящи гласови повиквания, включени в месечната абонаментна такса, не включват изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност, и/или други специализирани услуги (включително към номера 131 и *88, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилните портали), към номера 0700 и 1700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Ако посочените минути не бъдат използвани в рамките на текущия месечен таксуващ период, правото на ползването им се погасява, като същите не се прехвърлят за следващ месец.

Всички останали услуги, които не са посочени изрично в тарифния план, се таксуват съгласно действащите цени на Мтел.

Услугата е фиксирана и може да се ползва само на посочения в договора адрес.