Общи условия за мобилна телефонна услуга

Уважаеми клиенти,

 

От 1.05.2016 г. влизат в сила следните допълнения в Общите условия на Мобилтел ЕАД:

  • В раздел III. „УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ МOБИЛТЕЛ“ се добавя точка 18.2.11, която описва възможностите за предоставяне на услуги базирани на LTE технология от Мобилтел ЕАД;
  • В раздел XVI. „РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“ в точка 105 се добавя информация за секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове.

Повече информация за допълненията можете да откриете тук.

 

С уважение,

Екипът на Мтел