Архив - пакетни предложения

Домашен и мобилен интернет Домашен интернет и интерактивна телевизия с мобилен интернет
Домашен и мобилен телефон Домашен интернет 30 Mbps и Интерактивна телевизия
Домашен интернет 50 Mbps и Интерактивна телевизия Домашен интернет 100 Mbps и Интерактивна телевизия
Домашен интернет 100 Mbps и Интерактивна телевизия Домашен интернет 30 Mbps и Цифрова телевизия - 50%
Домашен интернет 50 Mbps и Цифрова телевизия - 50% Домашен интернет 100 Mbps и Цифрова телевизия - 50%
Мтел миксове Общи условия за оферта за Домашен интернет и телевизия
Оферта за клиенти на мобилна гласова услуга с допълнителни услуги Оферта за клиенти на мобилна гласова услуга с допълнителни услуги – актуална към предходен период
Домашен интернет и телевизия - до май 2016г.  Архив на услугата Мултиекран
Домашен интернет Домашен интернет до 21.05.2016г.
Предплатен домашен интернет до 21.05.2016г. Сателитна телевизия до 21.05.2016г.
Интерактивна телевизия до 21.05.2016г. Домашен интернет 30Мbps и интеркативна телевизия
Домашен интернет 50Мbps и интеркативна телевизия без включен пакет Diema Домашен интернет 50Мbps и интеркативна телевизия
Домашен интернет 100Мbps и интеркативна телевизия Домашен интернет 100Мbps и интеркативна телевизия без включен пакет Diema
Пакет Мтел Net Box, телевизия и мобилна услуга Мтел ТВ до 01.01.2018г.
Двоен пакет Телевизия и Домашен интернет до 01.02.2018г. Мтел НЕТ 75 до 01.02.2018г.

Архив Близу