Плащане по банков път

Помощ

Плащане с вносна бележка в банков офис

Този вид плащане е много лесен и удобен, особено ако клонът на една от следните банки: Банка ДСК, ОББ и УниКредит Булбанк, е по-близо от съответния А1 магазин.

Използват се бланките за вноска в брой на съответната банка, като сумата се превежда по сметката на А1 в същата банка. Пример: вносна бележка на ОББ – IBAN на ОББ.

В полето Oснование за плащане се изписват основни параметри: номер потребител, номер фактура и номер телефон.

Плащане чрез платежно нареждане

Използвай една от посочените сметки. Ако плащането се извършва по една фактура, затварянето ще стане автоматично.БанкаBICIBAN
Обединена българска банка RZBBBGSF BG94RZBB91551060362319
Централна кооперативна банка CECBBGSF BG03CECB97901082837901


Плащане чрез интернет банкиране

Този вид плащане е много лесен и удобен начин, особено ако използваш продуктите ДСК Директ на Банка ДСК, Булбанк Онлайн на Уникредит, UPAY на ОББ и Allianz E-bank на Алианц Банк

Плащане чрез директен дебит

При този начин на плащане трябва да имаш разплащателна сметка или дебитна карта в избрана от теб банка. След това изрично трябва да заявиш пред банката този начин на плащане на сметката си към А1.

Ако си клиент на ОББ, Банка ДСК (само физически лица), УниКредит Булбанк, трябва да посетиш обслужващия те клон и да попълниш Съгласие за директен дебит. Трябва да носиш и последната ти издадена от А1 фактура. Инкасото влиза в сила след покриване на текущите задължения. Банката потвърждава искане за дължимата от теб сума по фактура, при наличие на авоар по сметката.

При този начин на плащане не е необходимо да посещаваш магазин на А1. Ако не си клиент на цитираните по-горе банки, трябва допълнително да посетиш магазин на А1, където да представиш заверено от обслужващата те банка съгласие за директен дебит. Всяка банка има свой формуляр.

Ако искаш да използваш горните начини на плащане, трябва да знаеш, че:

  • Абонатът на А1 България и наредителят (титулярът на банковата сметка) може да не са едно и също физическо или юридическо лице.
  • Едно физическо лице може да плаща за друго физическо или юридическо лице. Юридическо лице може да плаща за друго юридическо или физическо лице.
  • Задължителен реквизит при попълване на Съгласие за директен дебит е изписването на IBAN-сметка /22 символа-цифри и букви/ BIC код /8 символа-цифри и букви/, номер(а) на потребител.
  • При наличие на повече от една билинг фактура на месец за един потребител, трябва изрично да се посочи кое задължение да се инкасира.

Уважаеми клиенти, считано от 1.07.2020г. банкова сметка на А1 България с IBAN BG89STSA93000003965982 при Банка ДСК ще бъде закрита. Използвайте банкова сметка, посочена в билинг фактурата за плащане чрез платежно нареждане