Плащане през банкомат

Помощ

При този начин на плащане не е необходима регистрация в банката или на банкомат.

С тази услуга можеш да платиш сметките си и да внесеш депозит от всички банкомати в цялата страна, денонощно. Плащания могат да се извършват както с национални, така и с международни дебитни и кредитни карти, издадени от банка, включена в системата за разплащания БОРИКА, или издадени от банки със собствени оторизационни центрове.

Плащане и внасяне на депозит чрез национални дебитни карти БОРИКА.информацияЗа да платиш своята сметка или да внесеш депозит, следвай инструкциите на банкомата. На банкомата от меню “Други услуги”, “Плащане на сметки” избери А1 България. След това посочи желаната услуга – „Плащане на сметка” или „Внасяне на депозит”.

Самото плащане се извършва по следния ред:

  • Въвеждаш мобилния номер, чиято сметка ще бъде заплатена.
  • Въвеждаш персоналния код от твоята фактура (при „Внасяне на депозит” тази стъпка се прескача).
  • На екрана ще видиш дължимата сума. Потвърждаваш плащането с PIN кода на картата си. При успешно извършено плащане и в случай, че си изискал разписка, ще получиш бележка от банкомата, отразяваща плащането. Информацията се предава до А1, където автоматично се регистрира плащането и се отчита сметката.


Плащане чрез международни кредитни карти през банкомат (B-Pay)

Предимствата на услугата, в сравнение с предишната схема на плащане е, че могат да се използват не само национални дебитни карти, но и международни дебитни и кредитни карти - VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Процедурата за плащане чрез услугата е значително улеснена, като е необходимо да знаеш кода за B-Pay на търговеца, в полза на който желаеш да наредиш плащане.

Самото презареждане се извършва по следния ред:

  • От главното меню на банкомата последователно избираш: Други услуги > Извежда се екран, на който въвеждаш кода за B-Pay на търговеца. Плащането на сметки към А1 България ЕАД е кодирано с 86 000. Увеличаването на кредитен лимит е кодирано с 24 001.
  • На следващия екран се изисква въвеждане на допълнителна информация, с която търговецът идентифицира клиента в своята информационна система, например абонатен номер, ЕГН, номер на договор, персонален код и т.н. При плащане на сметка към А1 България ЕАД или зареждане на депозит, в полето „Персонален код” въвеждаш своя номер. напр. 08 XXXXXXXX, ако използвате мобилен номер и 10 XXXXXXXXXX или 20 XXXXXXXXXX, ако използвате интернет и телевизия.
  • След като въведеш изискваните данни, на екрана се извежда информация с името на търговеца, кратко описание на плащането, дължимата сума и наличността по сметка на клиента преди плащането. На този екран се потвърждава и плащането, чрез въвеждане на PIN код на картата.