Плащане през Фаст Пей ХД

Помощ

Заплащането на месечна сметка в касите на "Фаст Пей" - удобно, бързо и лесно погасяване на едно място.


Трябва само да знаеш 4-цифрения PIN номер на своята фактура. Можеш да го научиш, като погледнеш в долния край на всяка фактура, която получаваш от А1 или като изпратиш безплатен SMS на номер 1590.

Плащането се извършва по следния ред: В касите на „Фаст Пей” можеш да заплащаш всички битови и комунални сметки. Ще получиш безплатна клиентска карта, с която бързо и лесно можеш да заплащаш всякакви сметки, без да се налага да помниш клиентски номера към различните доставчици на услуги.