Плащане през EasyPay

Помощ

За платиш задълженията си към А1 чрез EasyPay, трябва да знаеш своя телефонен номер.

Изипей АД е оператор на платежната система EasyPay, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания до всяка точка на страната. Изипей АД е лицензирана от Българска Народна Банка платежна институция, вписана в публичния регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи, воден от БНБ (Удостоверение № РД 22–1604/ 14.07.2010 г.). Към момента Изипей разполага с клонова мрежа от над 1500 собствени и партньорски офиси.