Плащане през ePay Voice

Помощ

За да платиш своята сметка чрез ePay Voice, трябва да притежаваш дебитна карта, издадена от някоя от банките, работещи с ePay Voice и да извършиш първоначална регистрация по един от следните два начина:

Първоначална регистрация в банката

Попълваш формуляр, в който се посочват данни за банковата ти карта, кои цифрови телефони ще използваш, за да проверяваш размера на дължимата сума и кои абонатни номера или телефони желаеш да плащаш. Банката генерира 8-цифрен код за достъп, който въвеждаш, след като позвъниш на телефон 088 190006. Така активираш услугата и получаваш индивидуален 4-цифрен потребителски код, който служи както за повишаване на сигурността, така и за използване на един цифров телефон от няколко потребители.

Първоначална регистрация на банкомат

От главното меню на банкомата последователно избираш “Други услуги”, “Плащане на сметки”, “ePayVoice”, “Регистрация”. Потвърждаваш желанието си със своя PIN и на екрана на банкомата ще видиш 8-цифрения код за достъп, който се отпечатва и на бележката от банкомата. Следващата стъпка е да позвъниш на 088 190010 и да активираш услугата, като въведеш този код. Системата автоматично ще генерира 4-цифрен индивидуален потребителски код за твоя достъп до системата. Телефонът, от който се регистрираш, се фиксира към създадения код и в бъдеще плащания могат да се извършват само от този телефон с верния код.

След като успешно си се регистрирал в системата, можеш да добавяш нови абонатни или телефонни номера, които искаш да плащаш, като позвъниш на тел. 088 190007. След въвеждане на 4-цифрения потребителски код, избери от списъка с търговци „A1” и въведи GSM номера и персоналния код от фактурата на A1. Ако при първоначалната регистрация в банката изрично не си посочил, че тази услуга ще се използва от стационарен цифров телефон, системата разрешава регистрацията да се осъществява само от мобилни апарати.

Плащането се извършва по следния ред:

  • Набери 088 1900.
  • След като системата разпознае телефона, от който звъниш, тя ще поиска въвеждането на 4-цифрения потребителски код, за да те разпознае. След като чуеш точната сума, която дължиш, потвърждаваш плащането с 4-цифрения код.
  • ePayVoice изпраща информация за транзакцията до БОРИКА, която връща код за успешно плащане или съобщение за грешка. Ако плащането е успешно, ще чуеш получения код и можеш да го използваш по-късно за справка пред А1 или пред банката.