Плащане чрез Директен дебит

Помощ

При този начин на плащане трябва да имаш разплащателна сметка или дебитна карта в избрана от теб банка. След това изрично трябва да заявиш пред банката този начин на плащане на сметката си към А1.

Ако си клиент на ОББ, Банка ДСК (само физически лица), УниКредит Булбанк, Райфайзенбанк, Пощенска Банка, Fibank, трябва да посетиш обслужващия те клон и да попълниш Съгласие за директен дебит. Трябва да носиш и последната ти издадена от А1 фактура. Инкасото влиза в сила след покриване на текущите задължения. Банката потвърждава искане за дължимата от теб сума по фактура, при наличие на авоар по сметката.

При този начин на плащане не е необходимо да посещаваш магазин на А1. Ако не си клиент на цитираните по-горе банки, трябва допълнително да посетиш магазин на А1, където да представиш заверено от обслужващата те банка съгласие за директен дебит. Всяка банка има свой формуляр.