Пренасочване на повиквания

Помощ

Ако искате всички обаждания към един Ваш номер да бъдат пренасочени към друг.

Имате четири възможности на пренасочване:

 • безусловно пренасочване
 • условно пренасочване
  • пренасочване при заето
  • пренасочване при липса на отговор
  • пренасочване при невъзможна връзка.


При активиране на услугата заплащате разговор за изходящо повикване към пренасочения телефон според тарифите на използвания от Вас абонаментен план.

Начини на тарифиране на услугата в роуминг:

Има два вида пренасочване:

 • Условно (при сигнал „Заето”, при липса на отговор, при липса на покритие или когато телефонът Ви е изключен). В този случай клиентът в роуминг, приемащ повикване, заплаща за входящо повикване по тарифите на А1 и за изходящо - по тарифите на оператора, в чиято мрежа се намира.

 • Безусловно (всяко обаждане се пренасочва, дори когато телефонът Ви е включен). Заплащате за изходящо повикване към номера, към който е извършено пренасочването. Например, ако те прехвърлили всичките си входящи повиквания към клиент на А1 в България, ще заплатите единствено национален GSM - GSM разговор, в зависимост от избрания от Вас абонаментен план.

  Пренасочените повиквания се таксуват според тарифния план, в зависимост от часовата зона и направлението на пренасочването.