Тарифни планове

Тарифни планове на предплатена услуга на А1

Клиентите на предплатена услуга на А1 могат да преминат към предплатен тарифен план по техен избор. Смяната на тарифен план е безплатна и става чрез обаждане на автоматичното меню на 123/*88 или чрез безплатен SMS с текст Plus за преминаване към тарифен план Универсален Плюс, с текст S за преминаване към тарифен план Стандарт, текст Party за преминаване към тарифен план Парти и с текст F за преминаване към тарифен план Free на номер 789.

Tарифни плановеУниверсален плюсПарти 09:00 - 21:00Парти 21:00 - 09:00СтандартFree
Разговори
Към клиенти на А1 България, включително bob номера 0.45 лв. 0.83 лв. 0.35 лв. 0.59 лв. 0.09 лв.
Към клиенти на други мрежи в България 0.45 лв. 0.83 лв. 0.59 лв. 0.59 лв. 0.09 лв.
Към Семейство и Приятели 0.25 лв. 0.47 лв. 0.23 лв. - -
SMS
Към клиенти на А1 България, включително bob номера 0.25 лв. 0.18 лв. 0.18 лв. 0.19 лв. 0.09 лв.
Към клиенти на други мрежи в България 0.25 лв. 0.25 лв. 0.25 лв. 0.19 лв. 0.09 лв.
Към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0.25 лв. 0.25 лв. 0.25 лв. 0.25 лв. 0.25 лв.
Към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв.
MMS
Към А1 България 0.25 лв. 0.78 лв. 0.78 лв. 0.78 лв. 0.78 лв.
Към други национални мрежи 0.25 лв. 0.90 лв. 0.90 лв. 0.90 лв. 0.90 лв.
MB 0.01 лв. 1.54 лв. 2.56 лв. 2.56 лв. 0.01 лв.
Happy Hour – за изх.SMS към А1 България (Всеки ден от 23.00 часа до 24.00 часа) - 0.09 лв. 0.09 лв. - -
Happy Hour – за изх.SMS към други мрежи в България (Всеки ден от 23.00 часа до 24.00 часа) - 0.12 лв. 0.12 лв. - -
Метод на тарифиране на разговори на минута на секунда, след първите 30 секунди, които са неделими на секунда, след първите 30 секунди, които са неделими на секунда, след първите 30 секунди, които са неделими на минута
Метод на тарифиране на мобилен интернет всеки мегабайт (МВ) (1MB = 1024KB) на всеки 20 КВ на всеки 20 КВ на всеки 20 КВ всеки мегабайт (МВ) (1MB = 1024KB)

За да ползват отново оферти с минути и мегабайти при презареждане и да могат да активират допълнителен пакет, клиентите трябва да преминат на тарифен план Универсален плюс и да активират оферта/допълнителен пакет по свой избор.

Всички цени са с ДДС