Тарифни планове

Тарифни планове на предплатена услуга на А1

Клиентите на предплатена услуга на А1 могат да преминат към предплатен тарифен план по техен избор. Смяната на тарифен план е безплатна и става с обаждане на автоматичното меню на 123 (0,18 лв/обаждане)

Tарифни плановеУниверсален плюсПарти 09:00 - 21:00Парти 21:00 - 09:00Стандарт
Разговори
Към клиенти на А1 България, включително bob номера 0.45 лв. 0.83 лв. 0.35 лв. 0.59 лв.
Към клиенти на други мрежи в България 0.45 лв. 0.83 лв. 0.59 лв. 0.59 лв.
Към Семейство и Приятели 0.25 лв. 0.47 лв. 0.23 лв. -
SMS
Към клиенти на А1 България, включително bob номера 0.25 лв. 0.18 лв. 0.18 лв. 0.19 лв.
Към клиенти на други мрежи в България 0.25 лв. 0.25 лв. 0.25 лв. 0.19 лв.
Към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0.25 лв. 0.25 лв. 0.25 лв. 0.25 лв.
Към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв.
MMS
Към А1 България 0.25 лв. 0.78 лв. 0.78 лв. 0.78 лв.
Към други национални мрежи 0.25 лв. 0.90 лв. 0.90 лв. 0.90 лв.
MMS 1.50 лв. 2.56 лв. 2.56 лв. 2.56 лв.
Happy Hour – за изх.SMS към А1 България (Всеки ден от 23.00 часа до 24.00 часа) - 0.09 лв. 0.09 лв. -
Happy Hour – за изх.SMS към други мрежи в България (Всеки ден от 23.00 часа до 24.00 часа) - 0.12 лв. 0.12 лв. -
Принцип на тарифиране на минута на секунда, след първите 30 секунди, които са неделими на секунда, след първите 30 секунди, които са неделими на секунда, след първите 30 секунди, които са неделими

Всички цени са с ДДС