Здравейте!

Информираме Ви, че от 01.07.2022 г. цената за пакетите MAX Sport Plus, Diema Xtra, HBO и Cinemax се увеличава за Вашата телевизионна услуга. Това са програми, които се включват в основния Ви тарифен план и в допълнителните Ви пакети. Останалите условия по договора се запазват.

Промените на цените се определят от тенденцията за нарастващата стойност на премиум филмово и спортното съдържание в световен мащаб, както и подобряване на качеството на предоставените услуги.

Месечната абонаментна такса на основния ТВ план, в който е включен някой/някои от долупосочените пакети се увеличава, както следва:

 • HBO – цената се увеличава с 1лв.
 • HBO&Cinemax - цената се увеличава с 1 лв.
 • Маx Sport Plus - цената се увеличава с 1 лв.
 • Diema Xtra - цената се увеличава с 1 лв.
 • Diema Xtra, HBO и Max Sport Plus - цената се увеличава с 2,78 лв.
 • Diema Xtra и Max Sport Plus - цената се увеличава с 1,78 лв.
 • Diema Xtra, HBO&Cinemax и Max Sport Plus - цената се увеличава с 2,78 лв.
 • Diema Xtra и HBO - цената се увеличава с 2 лв.
 • Diema Xtra и HBO&Cinemax - цената се увеличава с 2 лв.
 • Diema Xtra и Max Sport Plus - цената се увеличава с 2 лв.
 • Max Sport и HBO - цената се увеличава с 2 лв.
 • Max Sport и HBO&Cinemax - цената се увеличава с 2 лв.

Месечните абонаментни такси (в лв. с ДДС) за допълнителен ТВ пакет се променят, както следва:

Допълнителен пакетСтара цена до 30.06.2022г.,вкл.Нова цена от 1.07.2022г.Увеличение
HBO с безсрочен абонамент 11,35 лв. 11,99 лв. 0,64 лв.
HBO със срочен абонамент 8,24 лв. 8,99 лв. 0,75 лв.
HBO&Cinemax с безсрочен абонамент 14,45 лв. 14,99 лв. 0,54 лв.
HBO&Cinemax със срочен абонамент 11,34 лв. 11,99 лв. 0,65 лв.
Diema Xtra 12,38 лв. 12,99 лв. 0,61 лв.
MAX Sport Plus с безсрочен абонамент 11,35 лв. 11,99 лв. 0,64 лв.
MAX Sport Plus със срочен абонамент 7,21 лв. 7,99 лв. 0,78 лв.

*Под срочен абонамент се разбира абонамент за срок от 2 години.

Във връзка с посоченото увеличаване на месечните такси на допълнителните ТВ пакети или на основните ТВ пакети, то може да предприемете действия по отказ от съответната услуга след подаване на 1-месечно предизвестие във всеки един магазин на А1 или на неговите търговски представители в срок от 1 месец след получаване на уведомлението.