Промяна на кодовете за фиксирани номера

Промяна на дължината на кодовете за фиксирани телефонни номера


Географските кодове на регионите вече ще съдържат не повече от 3 цифри. Дължината на целия номер се запазва, като в някои случаи една или повече цифри от кода се прехвърлят към личния номер на абоната.


  • Преди 1.04.2014 г.
0 + 1234 (код на населеното място) + 5678 (абонатен номер),
  • След 1.04.2014 г.
0 + 123 (код на населеното място) + 45678 (абонатен номер)

Бройката и редът на цифрите се запазват. Запазва се и набирането на спешни номера като 112 и други.

Телефонните кодове се уеднаквяват с Решение No 2018/04.10.2012 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), като по този начин регулаторът намалява сложността и бройката на географските кодове в страната.