Пропуснати обаждания

Помощ

Изключили сте телефона? Вече знаете кой Ви е търсил през това време.

Когато включите телефона си или попаднете в зона с обхват, А1 ще Ви информира безплатно чрез SMS за всички пропуснати обаждания, освен в случаите, когато повикванията са направени от аналогов или „скрит” номер. Получавате SMS за всяко пропуснато обаждане. Като подател излиза номерът, който Ви е търсил, а ако той е записан в телефонния указател на апарата, виждате неговото име.

SMS-ът изглежда така:
От: 359 888 XXXXXX (или име от телефонния указател)
Текст: < A1 izvestie> Tozi nomer vi e tursil na 28.01 v 15:47.

Ако сте пропуснали повече от 3 обаждания от различни номера, ще получите SMS с общия брой на пропуснатите обаждания, номерата, от които те са направени, брой повиквания от отделен номер, дата и час на последното обаждане за всеки номер. Или:

От: А1
Текст: Imate 5 propusnati povikvaniya:
359888 XXXXXX (2) 28.01 15:47;
359888 YYYYYY 27.01 13:14;
359887 ZZZZZZ 27.01 10:45;
359887 ZXYZXY 27.01 09:45;

Ще получите SMS и ако се включи Гласова поща и този, който Ви се обажда, прекъсне обаждането до 3 секунди след сигнала.

Условия:

  • Услугата Пропуснати обаждания се активира автоматично за всички А1 абонати и е безплатна – условието важи и в роуминг.
  • Услугата „Пропуснати обаждания” съхранява до 20 номера. Когато имате пропуснати обаждания от над 20 номера, се съхраняват последните 20 в хронологичен ред.
  • Номерата, от които са извършени последните повиквания, се изписват първи.
  • Ако има няколко повиквания от един и същи номер, номерът се изписва само веднъж, като е придружен от броя повиквания, датата и часа на последното позвъняване. Детайлите, относно позвъняванията от даден номер, представляват един запис.
  • При наличие на повече записи, съобщението се разделя на няколко последователни SMS-а. Броят на записите в едно съобщение зависи от дължината на изписаните номера.
  • Известие не се получава за позвънявания, направени от аналогов или „скрит” номер.
  • Максималният период за съхранение на информация за Пропуснати обаждания е 5 дни.
  • Пропуснати обаждания могат да се деактивират и активират повторно чрез автоматичното гласово меню на *88 (тарифирането е спрямо действащите цени на А1).
  • Ако телефонът Ви е пренасочен към друг номер, няма да получавате известия за Пропуснати обаждания.
  • Езикът, на който е изписано известието за пропуснати обаждания, е езикът, който абонатът е избрал за ползване в гласовата си пощенска кутия или, ако няма такава, той е български с латински букви. Езикът на получаваните съобщения може се променя през IVR менюто (тарифира се спрямо действащите цени на А1) или чрез свързване със сътрудник на *88. За абонатите с „Гласова поща“ приоритетен остава избраният език за гласовата поща.