обратно

Координатор „Международни партньорства“


Дигиталното бъдеще се случва и А1 участва активно в него. Ние разработваме креативни решения, които интегрират високите технологии в представите на нашите клиенти.
Какво търсим?
Човек, който да отговаря за преговорите от името на А1 Group, съобразно стратегията на компанията. Умее успешно да координира тестовия процес на роуминг услугите до пускането им на пазара.
Смяташ ли, че това си ти?Ако имаш интерес да:


 • организираш, договаряш и поддържаш споразумения за роуминг с партньорите ни
 • контактуваш с мобилни оператори в целия свят с цел поддържка на настоящите роуминг споразумения и сключване на нови
 • осъществяваш цялостен мониторинг и наблюдаваш техническото функциониране на всички роуминг продукти и услуги
 • създаваш специфични доклади, репорти и презентации, съгласно бизнес нуждите на А1 Group

И притежаваш:


 • отлично владеене на английски език
 • висше образование, в телекомуникациите се счита за предимство
 • добро владеене на MS Office
 • инициативност, изпълнителност и отговорност
 • аналитично мислене, умение за водене на преговори и решаване на проблеми

Ние ти предлагаме:


 • възможност да се присъединиш към една от най-бързо развиващите се индустрии
  и да работиш за лидера на пазара на телекомуникации
 • работа в екип от високо мотивирани специалисти в А1 Group
 • възможности за обучения съобразно професионалните нужди
 • атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки

Грабнахме ли вниманието ти?

Кандидатствай сега!

Ако имаш въпроси, свързани с обявата, моля свържи се с Юлияна Каракушева /Yuliyana.Mladenova@a1.bg/.

Социалните придобивки за тази позиция сa:


Краен срок за кандидатстване: 30 Април 2021
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.