обратно

Юрисконсулт - гр. Варна


A1 е много повече от просто телекомуникационна компания. Като част от A1 Telekom Austria Group, ние управляваме дигитализацията в 7 държави с иновативни решения и нови бизнес области. Развивай се с нас. Възможно е с теб. Само поискай.

Ако имаш желание да:
 • организираш подготвянето и сключването на договори, свързани с изграждането, експлоатацията и разширяването на електронната съобщителна инфраструктура на компанията;
 • участваш от името на компанията в провеждането на процедури пред административни органи във връзка със сключването на необходимите договори;
 • представляваш дружеството в нотариални производства за придобиване на вещни права върху недвижими имоти с оглед разширяването и оптимизацията на електронната съобщителна инфраструктура;
 • контролираш и координираш дейности, извършени от подизпълнители;
 • осигуряваш информация и предприемаш мерки за предотвратяване на закононарушения в процеса по поддържане, експлоатация и разширяването на електронната съобщителна инфраструктура;
 • създаваш, поддържаш и обработваш обобщени бази данни, и да изготвяш презентации, свързани с възложената работа;

И притежаваш:
 • висше юридическо образование - специалност “Право”, с придобита правоспособност;
 • предишен опит в процесуалното представителство – предимство;
 • много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • отлични компютърни умения - MS Office – Excel and Power Point, MS Outlook, Internet;
 • добри комуникативни умения, способност за работа в екип и самостоятелно вземане на решения;
 • умения за планиране и организиране на работните задачи съобразно зададени крайни срокове;

Ние ти предлагаме:
 • най-доброто от двата свята: стабилността на успешна компания и пъргавината на новатор с опит в много от първите в индустрията;
 • гъвкавост на работното време и възможност за работа от вкъщи;
 • приятелска атмосфера и мотивиран екип от първокласни професионалисти;
 • възможности за обучения съобразно професионалните нужди;
 • атрактивен социален пакет и допълнителни придобивки.

Привлякохме ли интереса ти?

Не се колебай да се свържеш с Яна Младенова /yana.mladenova@a1.bg/

Социалните придобивки за тази позиция сa:


Краен срок за кандидатстване: 19 Декември 2022
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.