обратно

Техник – гр. Пловдив


А1 България е високо технологична компания, която непрекъснато въвежда най-новите решения в сферата на телекомуникациите.

Имаш ли желание да участваш в изграждането, поддържането и подобряването на кабелната разпределителна мрежа на компанията?

Ако отговорът ти е „да“ и имаш интерес още да:
 • поддържаш необходимото техническо ниво на кабелната разпределителна мрежа;
 • откриваш и своевременно отстраняваш дефекти и повреди;
 • даваш регулярен отчет за извършената работа и състоянието на мрежата;
 • участваш както в дейности по основно подобряване на мрежата, така и по отстраняване на аварии по спешност периодично извършваш профилактика на съоръженията в мрежата, като прилагаш и следиш за спазването на стандартите и техническите изисквания, заложени при проектирането на кабелната мрежа;
 • участваш във включването на клиенти към кабелната разпределителна мрежа като инсталираш услугите на компанията;
 • обучаваш клиента за използването на устройствата и услугите;
 • изключваш клиенти / незаконни включвания към кабелната разпределителна мрежа, събираш и предаваш крайни устройства.

Ти си подходящ кандидат, ако притежаваш:
 • средно специално (техническо) образование;
 • опит на подобна позиция - минимум 1 година;
 • шофьорска книжка;
 • необходимите знания и умения по изграждане и поддържане на кабелни мрежи;
 • добра компютърна грамотност;
 • завършени курсове по електротехника и/или телекомуникации и III-та квалификационна група по електробезопасност ще се счита за предимство.

При нас те очаква:
 • динамична среда с възможност да работиш за лидера на пазара на телекомуникации;
 • работа в екип от високо мотивирани специалисти;
 • възможности за обучение съобразно професионалните нужди;
 • атрактивен пакет от социални придобивки;
 • възможности за допълнителни бонуси при отлично изпълнение на поставените цели.

Кандидатствай сега!

Ако имаш въпроси, свързани с обявата, моля свържи се с Таня Костадинова Tanya.k.kostadinova@a1.bg.

Социалните придобивки за тази позиция сa:


Краен срок за кандидатстване: 09 Декември 2022
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.