Национални условия за
Роуминг в ЕС / ЕИЗ

  • Oт 16.02.2024 – Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ не се предлага. Същите условия в ЕС/ЕИЗ може да ползвате с новия A1 Roaming Revolution
,