Бъди грамотен

Отговорност

През 2011 г. отделяме специално внимание на грамотността в няколко нейни направления – интернет грамотност, добро владеене на български език и грамотност на пътя.

Езикова грамотност

През 2010 г. подадохме ръка на образованието. Нашите цели са да повишим нивото на грамотност в България и да помогнем за съхраняването на родния ни език. За целта подкрепихме образователния портал „Академика БГ”, с който реализирахме интерактивния проект „Бъди грамотен”.

Бъди грамотен

Целта на кампанията „Бъди грамотен” е да поощри доброто владеене на български език чрез интерактивни тестове по правопис. В рамките на проекта проведохме над 60 състезания в цялата страна с близо 5000 участници, като над 1000 деца с отлични резултати получиха награди от нас. Освен интерактивните тестове бяха организирани и открити сесии, които се проведоха в София през юни 2010 г. В тях над 3000 столичани от всички възрасти имаха възможност да тестват безплатно знанията си по роден език.

гр@мотно.да!

Знаем ли как да се предпазваме в интернет? Опасно ли е виртуалното пространство, как да избегнем измами там? Какво ни дава глобалната мрежа и как да се възползваме от нейните предимства?

гр@мотно.да! е нашата програма за онлайн и езикова грамотност на учениците. Инициативата обхваща теми като това дали децата ни са достатъчно запознати със заплахите, които крие световната мрежа, и как да ги избегнат, както и учим ли ги на отношение към родния език и следването на правилата за грамотно писане. По този начин продължаваме и разширяваме обхвата на дейностите, свързани с езиковата и социална грамотност, по които работихме през 2010 г. в стремежа си да допринасяме за развитието на обществото.

През 2011 г. кампанията гр@мотно.да! пренася инициативата и в интернет пространството. Всеки ще може да направи онлайн тест, за да провери нивото си на грамотност и доколко е запознат с безопасното онлайн общуване. Тестът ще съдържа въпроси от граматиката на българския език и въпроси, които проверяват доколко сме запознати с естеството на онлайн общуването, със заплахите, които можем да срещнем в интернет, както и как онлайн комуникациите ни помагат и улесняват в ежедневието.

Кампанията гр@мотно.да! ще включва още открити сесии на ключови обществени места в големите градове, като първите три града са Пловдив, Варна и Стара Загора. По време на откритите сесии желаещите от всички възрасти ще получат възможност безплатно да проверят до каква степен владеят книжовния български език, като попълнят тест, който ще бъде проверен на място.

Грамотност на пътя

Като част от политиката си в сферата на грамотността развиваме и проект, свързан със зачестилите инциденти по нашите пътищата. За да обучим и информираме деца и родители как да се движат из улиците, подкрепихме проекта за пътна детска безопасност „Приказка за пътя”.

Приказка за пътя

Социалният проект за детска пътна безопасност „Приказка за пътя” има за цел да подготви и образова учениците, да изгради у тях култура на пътя и да ги предпази от нежелани инциденти с фатални последици. Под формата на игри и интерактивни забавления те реално се потапят в пътната обстановка, наблюдават опасни ситуации, научават се да реагират бързо и адекватно в кризисни моменти и научават правилата за движение.