Фонд „Нека повярваме”

Спонсорства и подкрепа

Мобилтел и Фондация Помощ за благотворителността в България създадоха фонд „Нека повярваме” за подкрепа на деца с церебрална парализа.

Първата сума в новия фонд е осигурена от Мобилтел. Тя ще бъде усвоена за развитието на Център за комплексни услуги за деца с детска церебрална парализа (ДЦП) в Дом за медико-социални грижи „Вяра, Надежда и Любов”, град Бургас. Този дом беше избран след обстоен анализ на експерти от Фондация помощ за благотворителността в България (ФПББ), които са партньор в инициативата.

Новооткритият център ще предлага услуги за повече от 100 деца годишно от Бургас и района. В него те ще могат да получат комплексни здравни, социални и образователни грижи съобразно потребностите си. До момента в Бургас функционират три дневни центъра, които приемат децата с увреждания от града и района. По официални данни са над 1000.

Фонд „Нека повярваме” ще улесни родителите при осигуряване на комплексни грижи за техните деца. За да участват в програмата, родителите е нужно само да подадат заявление към дома в Бургас. С първоначалната сума, дарена от Мтел, ще бъдат обучени и назначени трима рехабилитатори и един психолог. В бъдеще, с набирането на допълнителни средства във фонда, домът ще може да разшири услугите си и обхвата на децата, които да се възползват от тях.