Ти не си сам

Отговорност

„Ти не си сам” e социален проект на фондация „Априлци” и Мтел, насочен към 100 възрастни жители в град Априлци – инвалиди първа степен, самотни и социално слаби.

Проектът подпомага възрастни хора без да ги извежда от естествената им среда. Два пъти месечно координаторът на фондацията – инж. Спас Спасов, посещава възрастните хора, живеещи на труднодостъпни места, и им доставя пакети с храна. Често той е единствената им възможност да се свържат с лекар и с различни институции, да купят лекарства. Мтел дари на фондация „Априлци” два автомобила за транспортиране на храната, както и средства за купуването ѝ.

През 2009 г. в социалния комплекс „Ти не си сам” в града е открита модерна кухня за приготвяне на топла храна, която осигурява 150 порции дневно за възрастни, болни, самотни и хора с увреждания. Построяването на кухнята е финансирано от Мтел, а вътрешното оборудване е дарение от Министерството на труда и социалната политика. Завършен е също архитектурният проект за дневния център, в който ще се предоставят физиотерапевтични, рехабилитационни и медицински услуги.