Защитено жилище

Отговорност

Целта на Защитеното жилище е да подкрепи младежите от дома, като създаде за тях подходяща среда, близка до семейната, и им позволи да водят независим начин на живот. Единствената алтернатива на т.нар. Защитено жилище е преместване в дом за възрастни.

През 2009 г. Мтел открива и Защитено пространство в дома, където младежите се обучават за придобиване на знания и умения за самостоятелен начин на живот. В социализацията им участват и специалисти, които им помагат да развиват личните си умения и навици, за да се почувстват сигурни в предприемането на следващата стъпка към интеграция в обществото.

Сътрудничеството на Мтел с дома в Мездра датира от 2003 г., като до 2006 г. компанията дарява близо 60 000 лева за строително-ремонтни дейности, газифицирането на дома, ремонт на кухненския блок, осигуряване на компютри, микробус, летен отдих за децата и други.