Стажантска програма

Кариери

Стажантската програма стартира през 2005г. и ежегодно предоставя възможност на активни и амбициозни млади хора да наградят и разширят своите знания и умения в реална бизнес среда. От началото на стажантската програма до сега общо сме имали 1000 стажанти, от които над 300 са назначени на постоянен договор след приключване на стажа си.

Програмата е целогодишна, платена и продължителността й е съобразена с индивидуалните предпочитания.

Търсим отговорни, креативни, инициативни и проактивни млади хора, които са ориентирани към постигането на резултати и се стремят към развитие в конкретна професионална област.

Предоставяме на всички стажанти възможности за обучение според техните интереси и допълнителни придобивки.

При успешно завършване на стажантската програма предоставяме сертификат и възможност за професионална реализация в компанията на най-добре представилите се.