Стажантска програма

Кариери

Стажантската програма стартира през 2005г. и ежегодно предоставя възможност на активни и амбициозни млади хора да наградят и разширят своите знания и умения в реална бизнес среда. От началото на стажантската програма до сега общо сме имали близо 1400 стажанти, от които над една трета (34%) от участниците след това започват работа в компанията на постоянна позиция.

Програмата е целогодишна, платена и продължителността й е съобразена с индивидуалните предпочитания.

Търсим отговорни, креативни, инициативни и проактивни млади хора, които са ориентирани към постигането на резултати и се стремят към развитие в конкретна професионална област.

Предоставяме на всички стажанти възможности за обучение според техните интереси и допълнителни придобивки.

При успешно завършване на стажантската програма предоставяме сертификат и възможност за професионална реализация в компанията на най-добре представилите се.


А1 лятна академия

Лятната академия на А1 е специализирано издание на стажантска програма, в която се включват младежи с отличително представяне по време на организирани инициативи с учебни заведения, в които А1 участва.

Програмата стартира през 2019 година като към момента 90% от участниците са продължили своето кариерно развитие в компанията след приключване на академията.

През 2023 година на фокус в програмата са секторите IT, мрежа и услуги, маркетинг и други професионални направления.

През период от три месеца, от 3 юли до 29 септември, студентите получават месечно възнаграждение за труда си, ще могат да се възползват от служебна SIM карта и мобилен телефон, както и от множество други социални придобивки.

През периода на програмата участниците придобиват допълнителни знания и умения посредством специализирани обучения за технически и социални умения.

След успешното преминаване през академията младежите получават сертификат, както и възможност да продължат като част от компанията на постоянна позиция.