Считано от 01.09.2021 г. цената за допълнителен ТВ приемник се увеличава с 2.00 лв. (с ДДС) на месец за 1-годишен и безсрочен ТВ абонамент и с 1.00 лв. (с ДДС) на месец при 2-годишен ТВ абонамент.
Цените се променят, както следва: месечна такса 7,99 лв. (с ДДС) за всеки допълнителен ТВ приемник при 1-годишен или безсрочен ТВ абонамент и 3,99 лв. (с ДДС) за всеки допълнителен ТВ приемник при 2-годишен срок на ползване на основната телевизионна услуга. За специфични промоционални условия, които са били валидни за кратък период от време – конкретната промяна в цената е посочена в SMS-а, който е получен от клиента, ползващ услугата на подобна оферта.
Цените са в сила за нови и настоящи потребители на А1 телевизия. Настоящите потребители на допълнителен ТВ приемник могат да откажат ползването му без неустойка в периода 01.09.2021 г. – 30.09.2021 г. За целта е необходимо да заявят деактивация на допълнителния ТВ приемник в магазин на А1. Предоставеното оборудване за ползване на услугата допълнителен ТВ приемник следва да бъде върнато в срок от 30 календарни дни.