Подаване на сигнал

Забележка: Моля преди да изпратите сигнала проверете дали всички полета са коректно попълнени

Уважаеми клиенти,
тук можете да подадете сигнал ако смятате, че сте станали жертва на опит за измама по някоя от описаните в секцията схеми. За въпроси, свързани с обслужването, както и по всякакви други теми, моля да ползвате официалните канали за контакт с нас, посочени тук.

Форма за подаване на сигнал