Интерфейси към оптична мрежа

Технологии

Интерфейси към оптична мрежа

Стандартът, които се използва в мрежите на А1 България ЕАД за предоставяне на обществени електронни съобщителни мрежи и услуги, е IEEE 802.3. Поради еволюцията на този стандарт се използват много от неговите разновидности. Всички основни и допълнителни стандарти, които се използват, са стандартизирани от IEEE и са залегнали в основният комуникационен модел OSI предоставен от ISO.

Стандартът IEEE 802.3 е съвкупност от стандарти, който описва комуникацията между телекомуникационни устройства на ниво „Physical Layer” и „Media Access Control (MAC)” подниво от ниво „ Data Link Layer” от комуникационен мрежов модел OSI предоставен от ISO. Това е стандартът, залегнал в изграждането на LAN и WAN връзки в мрежата на „А1 България” ЕАД.

Посоченият по-горе стандарт се използва за изграждане на връзки, както между инфраструктурните устройства (комутатори, маршрутизатори, хъбове) на А1 България ЕАД, така и между инфраструктурни устройства и краини устройства, предоставяни на клиенти.

Към момента използваната среда за пренос на данни може да бъде медни кабели и отични влакна.

Използваните интерфейси за свързване на крайните устройства към отпичната мрежа за пренос на данни на „А1 България” ЕАД и наетите от дружеството MAN мрежи и техните стандарти са:

* 10BASE-T – предлага 10 Mbit/s пренос на данни през усукана двойка медни чифтове. Стандартът, които се използва при този тип връзки, е IEEE 802.3i.
* 10BASE-F – предлага 10 Mbit/s пренос на данни по оптични влакна. Стандартът, които се използва при този тип връзки, е IEEE 802.3j.
* 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX - предлага 100 Mbit/s пренос на данни през усукана двойка медни чифтове или по оптични влакна. Стандартът, които се използва при този тип връзки, е IEEE 802.3u.
* 1000BASE-X – предлага 1 Gbit/s пренос на данни по оптични влакна. Стандартът, които се използва при този тип връзки, е IEEE 802.3z.
* 1000BASE-T - предлага 1 Gbit/s пренос на данни през две усукани двойки медни чифтове. Стандартът, които се използва при този тип връзки, е IEEE 802.3ab.
* 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 10GBASE-EW – предлага 10 Gbit/s пренос на данни по оптични влакна. Стандартът, които се използва при този тип връзки, е IEEE 802.3ae.

За повече информация относно текущите стандарти може да се ползва web страницата на IEEE: http://standards.ieee.org/getieee802/802.3.html.

За повече относно текущите разработки и нови стандарти може да се ползва web страницата на IEEE:
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/index.html.

За повече информация относно комуникационен модел OSI предоставен от ISO стандарти може да се ползва web страницата:
http://standards.iso.org/ittf/licence.html.