Водещи принципи

Водещи принципи

През 2014 година América Móvil – четвъртата най-голяма телекомуникационна група компании в света по брой клиенти, придоби A1 Group, част от която сме и ние. През 2017 година стартира уеднаквяване на брандовете на европейския пазар в това число и България. Стратегията за общ бранд ни позволява да предложим един и същ висок стандарт на обслужване на нашите клиенти и ни дава възможност да имаме единна и силна корпоративна идентичност, с която да бъдем една от водещите телекомуникационни групи в Европа. Повече за стратегията на A1 Group ще откриете тук.

Мотото на A1 Group "Даваме енергия на дигиталния начин на живот" показва, че Групата излиза от рамката на стандартните телекомуникационни услуги. Тя разглежда себе си като нещо повече от доставчик на инфраструктура, свързаност и честотни ленти. Тя е пионер и катализатор на дигитализацията посредством експертиза, която създава и поддържа дигитални бизнес модели и решения – от първоначална концепция до изпълнение.

 

 

Доверие

 • Дух: вярваме в себе си, в екипите си и в решенията, които предоставяме.
 • Автентичност: искрени сме и с това печелим доверието на другите.
 • Прозрачност: открити сме в намеренията и действията си.
 • Почтеност: честни и лоялни сме във взаимоотношенията си с колегите и клиентите.

Екип

 • Любознателност: споделяме знания с екипа и се учим едни от други.
 • Разнообразие: уважаваме различията си и ги използваме, за да постигнем по-добри резултати.
 • Резултати: заедно се фокусираме върху общата цел, поемаме отговорност и се гордеем с общите резултати.
 • Подкрепа: оказваме съдействие, като подпомагаме колегите си при нужда.

Динамика

 • Бързина: предпочитаме да действаме бързо, дори и да сгрешим, вместо да не правим нищо.
 • Иновативност: възползваме се от всяка възможност да предоставим решения на нашите клиенти.
 • Гъвкавост: проявяваме адаптивност и гъвкавост, за да бъдем ефективни в действията си.
 • Съобразителност: реагираме адекватно на ситуацията и средата в полза на бизнеса.

Лидерство

 • Отговорност: отнасяме се почтено и етично към служителите, клиентите и обществото.
 • Проактивност: стремим се да изпреварваме събитията и да сме първи на пазара.
 • Надеждност: поддържаме постоянно високо качество на продуктите, услугите и решенията, които предоставяме.
 • Професионализъм: работим ангажирано и даваме най-доброто от себе си, за да постигнем отлични резултати.