Какво е Wangiri схема?

Какво представлява схемата за телефонни измами известна като Wangiri?

  • Ако установите, че имате пропуснато обаждане от международен номер, които не разпознавате и особено ако номера е от екзотична дестинация, това най-вероятно е опит за телефонна измама известна като Wangiri схема
  • При Wangiri схемата измамниците генерират хиляди кратки повиквания към голям брой номера, които целят да оставят пропуснато обаждане на потенциалните жертви. Целта на измамниците е част от потърсените номера да им върнат обаждане. Обикновено номерата от които са пропуснатите повиквания са от екзотични и скъпи международни дестинации и при връщане на обаждане измамниците реализират печалба от транзитни такси и такси за терминиране на обажданията. Колкото повече номера върнат обаждане, толкова по-голяма е печалбата за измамниците
  • При връщане на обаждане най-често се чува тишина или се свързвате с фалшиво електронно(интерактивно) меню, целта на което е да ви задържи максимално време на линия
  • Ако получавате такива обаждания бъдете сигурни, че те не са били насочени конкретно към вас. Най-вероятно измамниците са оставили пропуснати обаждания до голям брой произволно генерирани номера, които случайно включват и вашия
A1 Chatbot
A1 Chatbot

Какво трябва да направите, ако получите Wangiri обаждане?

  • Препоръчваме ви да не връщате обаждане на международни номера, които не разпознавате. Обажданията до такива номера често водят до начисляване на такси за международно обаждане и в същото време насърчават измамниците да генерират още повече пропуснати повиквания към абонати, които решат да им върнат обратно обаждане
  • Ако имате пропуснати обаждания от международни номера, които смятате че може да са Wangiri, моля уведомете ни като изпрати номерата от които имате пропуснато обаждане и датата на email адрес reportfraud@a1.bg