Забрана за повикване

Помощ

Вече можете да поставяте забрана за определен вид повиквания.

Активирането и деактивирането е защитено с парола, за да не може друг, освен Вас, да отменя или налага забраната.

Можете да ползвате една от следните забрани:

За изходящи повиквания:

  • забрана на всички изходящи повиквания
  • забрана на изходящи международни повиквания
  • забрана на всички изходящи международни повиквания, с изключение на повикванията до страната, в която се намира клиентът и България.


За входящи повиквания:

  • забрана на всички входящи повиквания.
  • забрана на входящи повиквания, когато ползвтеш международен роуминг.