Активиране и тарифи

Цени, валидни от 18.05.2022 г.

ЗониИзходящо повикване към ЕС/ЕИЗ (вкл. България), Великобритания и страна на пребиваванеИзходящо повикване към останали страни извън ЕСВходящо повикванеSMSЦена на МВ
Зона 1 -
Страни в ЕС / ЕИЗ
По национален тарифен план – цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ 6,99 лв. 0,00 лв. при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ По национален тарифен план - цена за SMS към други национални мобилни мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ По национален тарифен план при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ
Зона 2 -
Великобритания
0,59 лв. 6,99 лв. 0,09 лв. 0,19 лв. 0,01 лв.
Зона 3 -
Всички останали страни
6,99 лв. 6,99 лв. 2,99 лв. 1,29 лв. 24,48 лв.

Всички цени са с ДДС.

 • Начин на таксуване на изходящи повиквания от Зона 1 към Зона 1: първоначален интервал от 30 секунди и последващо таксуване на секунда.
 • Начин на таксуване на входящи повиквания в зона 1 – на секунда, считано от първата секунда.
 • Начин на таксуване за всички останали повиквания – на 60 секунди.
 • Начин на таксуване на мобилния интернет в Зона 1: 1 КВ.
 • Начин на таксуване на мобилния интернет във всички останали зони без Зона 1: 100 КВ.
 • Цената на MMS се определя от зоната, в която се намира клиента с предплатена карта. Таксува се трафикът, който е генериран при изпращането и получаването на MMS в роуминг за всеки започнат интервал

Зона 1 - Страни от Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия: Австрия, Белгия, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Нидерландия, Хърватия, Чехия, Швеция, както и присъединените отвъдморски територии - Карибски о-ви  (Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника), Реюнион, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови.

Зона 2 - Великобритания 

Зона 3 - Всички останали страни (включително сателитни, самолетни и корабни мрежи)

Промени в условията за роуминг в ЕС, считано от 15.06.2017 г.

От 15.06.2017 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет (Регламента), с което отпадат надценките за разговори, SMS и данни в рамките на Европейския съюз/Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ) при действащите Национални условия в роуминг (RLAH+).

В съответствие с изменението на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета, считано от 15.06.2017 г., цените за роуминг и принципите за тарифиране се изменят, както е посочено по-долу:

За разговори, SMS от/към страни в ЕС/ЕИЗ(включително към България) и достъп до интернет в страни в ЕС/ЕИЗ:

 • За всяка изходяща минута към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) цената се формира съгласно определената в предплатения план на клиента цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи. Ако в предплатения план има включени минути ще се черпи от включените минути за национални повиквания към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни). След изчерпване на включените минути, цената е съгласно определената в предплатения план цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи;
 • За всеки изпратен SMS към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) цената се формира съгласно определената в предплатения план на клиента цена за SMS към други национални мобилни мрежи. Ако в предплатения план има включени SMS ще се черпи от включените SMS-и към други национални мобилни мрежи. След изчерпване на включените SMS-и, цената е съгласно определената в предплатения план цена за SMS към други национални мобилни мрежи;
 • За всеки използван МB в страни от ЕС/ЕИЗ:
  • Цената се формира съгласно посочената в предплатения тарифен план цена на МB. Ако в предплатения план има включени MB-и, мобилният интернет ще се черпи от включените МB-и и след изчерпване на включените МB-и цената е съгласно посочената в предплатения план цена на МB.
  • В случай, че използваният от клиента предплатен план бъде определен като „отворен пакет на данни“ информация, то:
   Tой ще може да използва обем мобилен интернет на национална цена в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ, равностоен на двукратния обем, който се получава като общата заплатена национална цена без ДДС на този пакет се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК. След достигане на този обем цената на МВ, с която ще бъде таксуван клиента, ще бъде равностойна на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК.
   Ако пакетът за мобилен интернет, който ползвате е предоставен като бонус без допълнително заплащане, то приложимата цена в роуминг за обема, включен в бонус пакета, ще бъде равна на регулираната цена за роуминг на едро за мобилен интернет.
 • Входящо обаждане в роуминг в ЕС няма да се таксува;

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 се определят подробни правила относно прилагане на политика за справедливо ползване по отношение на регулирани роуминг услуги на дребно. В случай, че бъде нарушена политиката за справедливо ползване, то операторът има право да приложи надценки, за всички регулирани роуминг услуги (изходящи и входящи повиквания, изходящи кратки текстови съобщения и пренос на данни и достъп до интернет), който са равни на регулираната максимална цена на едро, определена от ЕК.

Услугата международен роуминг може да се използва със следните предплатени планове:

Смяната на тарифен план е безплатна и става чрез обаждане на автоматичното меню на *88 или чрез безплатен SMS с текст S за преминаване към тарифен план Стандарт, текст Party за преминаване към тарифен план Парти и с текст F за преминаване към тарифен план Free на номер 789.

 

Можеш да деактивраш / активираш повторно услугата роуминг за предплатена карта по един от следните начини:

 • Чрез SMS (безплатно), изпратен на номер 1781 с текст "start" за активиране или с текст "stop" - за деактивиране.
 • Чрез обаждане на *88.

Заявката за активиране трябва да е направена, докато си в мрежата на А1 (в България) от номера на твоята предплатена карта, за която искаш активиране/ деактивиране на роуминг.

Допуска се активиране или деактивиране на услугата веднъж дневно.

Ако се намираш в пограничен район на България и искаш да предотвратиш неволно регистриране към чужд оператор е необходимо да преминеш на „ръчен” режим (manual) и да избереш А1 за своя мрежа.

Цени, валидни от 15.06.2017 до 17.05.2022

ЗониИзходящо повикване към ЕС (включително България)Изходящо повикване извън ЕСВходящо повикванеSMSЦена на MB
Зона 1 -
Страни в ЕС / ЕИЗ
По национален тарифен план – цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ 6,99 лв. 0,00 лв. при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ По национален тарифен план - цена за SMS към други национални мобилни мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ По национален тарифен план при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ
Зона 2 -
Страни извън ЕС
6,99 лв. 6,99 лв. 2,99 лв. 1,29 лв. 24,48 лв.

Всички цени са с ДДС.

 • Начин на таксуване на изходящи повиквания от зона 1 към зона 1: първоначален интервал от 30 секунди и последващо таксуване на секунда.
 • Начин на таксуване на входящи повиквания в зона 1 – на всяка секунда, считано от първата секунда.
 • Начин на таксуване за всички останали повиквания: на всеки 60 секунди.
 • Начин на таксуване на мобилния интернет в Зона 1 - на 1 КВ.
 • Начин на таксуване на мобилния интернет в Зона 2 - на 100 КВ.
 • Цената на MMS се определя от зоната, в която се намира клиента с предплатена карта. Таксува се трафикът, който е генериран при изпращането и получаването на MMS в роуминг за всеки започнат интервал.

 

Можеш да деактивраш / активираш повторно услугата роуминг за предплатена карта по един от следните начини:

 • Чрез SMS (безплатно), изпратен на номер 1781 с текст "start" за активиране или с текст "stop" - за деактивиране.
 • Чрез обаждане на *88.

Заявката за активиране трябва да е направена, докато си в мрежата на А1 (в България) от номера на твоята предплатена карта, за която искаш активиране/ деактивиране на роуминг.

Допуска се активиране или деактивиране на услугата веднъж дневно.

Ако се намираш в пограничен район на България и искаш да предотвратиш неволно регистриране към чужд оператор е необходимо да преминеш на „ръчен” режим (manual) и да избереш А1 за своя мрежа.

 

Архив: Условия за роуминг валидни до 14.06.2017 г.

Избери как да презаредиш своята предплатена услуга, докато си в роуминг.

 • Ползвай услугата Лесно презареждане. Въведи *100#код на ваучера# и натисни бутона за набиране.
 • През интернет страницата на А1 https://www.a1.bg/prepaid-prezarezhdane.
 • Чрез SMS, изпратен от абонат на А1 на договор към номер 1616, като сумата на това зареждане се включва към месечната му сметка. Цената на SMS е според роуминг тарифите на А1.
 • През автоматичното меню на клиент на договор на А1 . Той трябва да влезе в А1 менюто на мобилния си телефон, след което да избере А1 Info и опция Zaredi.
 • Чрез банкомат в България.


Условия:

 • За първия метод е задължително потребителят предварително да е закупил ваучер за предплатена услуга.
 • При зареждане чрез услугата Лесно презареждане са възможни ограничения, в зависимост от обслужващата мрежа.


Номера за обслужване на клиенти, достъпни в роуминг:

 • +359 88 8 088088 или +35988123 (безплатен номер от ЕС) – Център за обслужване на клиенти, достъпен от България и всички чужди мрежи.
 • *101# и натисни бутона за набиране – Информация за текуща сума в картата и срок на валидност на картата