ОТГОВОРНО И ЕТИЧНО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕЛИ

  • Разнообразие на работното място до 2030 г.
  • Поддържане на най-високите стандарти
    за управление на бизнес процесите

Разнообразие на работното място до 2030 г.


В А1 вярваме, че хората и корпоративната култура са това, което движи компанията напред

Осъзнаваме важността на разнообразието на работното място и искаме всеки да усеща принадлежността си към нашия екип, независимо от неговия пол, раса и етническа принадлежност. Знаем, че, за да бъдем успешни, е нужно да предлагаме еднакви възможности за развитие на всеки в екипа и заставаме зад идеята, че всеки служител е уникален и именно неговите лични качества и ценности, заедно с неговата професионална експертиза, правят А1 толкова различно и цветно място, където разнообразието и подкрепящата среда се оценяват високо.


А1 насърчава уважението и разнообразието, равенството и приобщаването на работното място и се бори с дискриминацията


Приветстваме многообразието и работим непрекъснато за поддържане на организационна култура и приобщаване. Така през 2021 година проведохме обучения на български и английски език за несъзнателни предубеждения, в които активно се включиха над 1 500 души.


А1 Group си е поставила за цел до 2030 година 40% от всички служители на мениджърски позиции да бъдат жени, както и да се увеличи общия процент на дамите в компанията до 40%


За постигането на тази цели разчитаме на регулярни инициативи и следване на принципа за многообразие в подбора на таланти, благодарение на което достигаме до едно от най-добрите съотношения между мъже и жени в A1 Group.

Поддържане на най-високите стандарти за управление на бизнес процесите


Нашата система за етичен бизнес (Compliance Management System) е в основата на управлението на всички процеси и дейности в компанията, така че да гарантираме на всички заинтересовани страни, че работим според най-високите бизнес стандарти и сме надежден и прозрачен партньор. Системата е унифицирана за всички страни от А1 Group, подлага се на редовен външен одит, така че да сме сигурни, че е работеща и заложените в нея етични принципи и правила са актуални към динамично променящата се бизнес среда. Тя е интегрирана във всички процеси на А1 България и, независимо дали искаме да направим дарение със социална насоченост, да спонсорираме даден проект, или да сключим договор с външен доставчик, ние съобразяваме действията си с тези правила.Важен компонент от корпоративната ни култура е „Етичният кодекс на поведение“ в А1, който е задължителен за всички служители в компанията и насърчава етичното и законосъобразно поведение при вземането на ежедневни бизнес решения. Той обхваща въпроси, свързани с антикорупционни практики и конфликт на интереси.Сертифицирани сме по два стандарта, които гарантират съответствието на дейността ни с най-добрите практики за защита и управление на личните данни. Успешно преминаваме одит процедура, която се провежда регулярно от външна компания. В резултат на одита сме отличени с два ISO сертификата, свързани с информационната сигурност, предоставянето на IT услуги и управление на качеството - ISO 27701:2019 и ISO 27001:2013. Сертификатите потвърждават високото качество на нашите интегрирани телекомуникационни решения и дават допълнителна увереност на клиентите ни, че тяхната чувствителна информация е в сигурни ръце.


Платформата tell.me дава възможност за анонимно докладване на рискове и нередности в компанията. По този начин всяко заинтересовано лице може без притеснения да подаде сигнал, който ще бъде разгледан от специалистите на А1 България и A1 Group.


Грижата към служителите ни и тяхното здраве и безопасност на работното място са сред основните приоритети на мениджмънта на А1. Ето защо компанията е сертифицирана по Системата за управление на здравето и безопасността - ISO 45001:2018, което гарантира спазването на законоустановените рамки чрез прилагането на най-добрите практики по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа на нашите колеги.


Нашите усилия в посока по-природосъобразен начин на живот и редицата инициативи, които реализираме, както и целите, които сме си поставили в полза на опазването на околната среда са част от дългосрочната ни стратегия за развитие от една страна. Сертификатът за Система за управление на околна среда - ISO 14001:2015 от друга страна валидира ефективността при измерването, контрола и намаляване на вредното въздействие върху околната среда във всички аспекти на нашия бизнес. Повече за ISO сертификатите четете тук.