Публикацията, както и въпросите и отговорите към нея са във връзка с уведомителна СМС кампания от месец декември 2021 г. Актуална информация за планираното индексиране от страна на дружеството може да намерите тук: https://a1.bg/indexation2022

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че „А1 България“ ЕАД ще индексира месечните абонаментни такси по договорите за ползване на телекомуникационни услуги с обявения от Националния статистически институт средногодишен индекс на потребителските цени за предходната година (Средногодишни ИПЦ, предходната година = 100).

 • Индексът за 2020 г. е 1,7 % - вижте тук.
 • Индексът за 2021 г. ще бъде обявен в началото на следващата година, като се очаква да е около 2,4% (вижте тук актуална прогноза на МФ).

Описаната индексация е предвидена в договорите и/или съответните Общи условия към тях и ще се приложи едновременно за двата периода през първото 3-месечие на 2022 г. По този начин ще бъде избегнато неудобството от няколко последващи краткосрочни промени в сметките и крайната сума от индексирането ще е по-ниска в сравнение с извършването му на две стъпки. Това ще ни позволи да продължим да инвестираме в нашите продукти и услуги.

Често задавани въпроси

  • Какво налага индексацията на месечните абонаментни такси?

   Промяната на месечната такса за услугите, които предоставяме, се извършва на базата на официален показател за нивото на инфлацията – средногодишен индекс на потребителите цени, който се публикува ежегодно от Националния статистически институт. През последните две години се наблюдава увеличение на темпа на инфлацията, което означава, че нашите разходи се увеличават, докато в същото време цените ни останаха без промяна през 2020 година, а мрежата ни регистрира все по-голямо натоварване.

  • Какво е индекс на потребителските цени?

   Това е официален измерител на инфлацията в България. Той измерва общото относително изменение на цените на стоките и услугите, които се използват от българските домакинства за лично потребление. Повече информация за него и неговото изменение можете да намерите са сайта на НСИ: тук

  • Кои клиенти ще бъдат засегнати от индексацията?

   Частни и бизнес клиенти, ползващи мобилни и/или фиксирани услуги.

  • Кога ще бъде направена индексацията и кога ще се променят цените?

   Промяната ще влезе в сила през първото тримесечие на 2022 година, след като Националният статистически институт обяви индекса на потребителските цени за 2021 година. А1 ще публикува информация на a1.bg за увеличението и от кога то ще влезе в сила, веднага след като компанията разполага с нужната информация.

  • Как ще се направи индексацията за 2020 и 2021 година?

   Промяната на месечните такси ще включва средногодишния индекс на потребителските цени за 2020 година и за 2021 година, като тя ще влезе в сила едновременно и за двата периода през първото тримесечие на 2022 година.

  • Каква ще бъде индексацията на месечните такси?/С колко ще се променят месечните абонаментни такси?

   Това ще зависи от средногодишния индекс на потребителските цени за 2021 г., който ще бъде публикуван от Националния статистически институт през януари 2022 година. Компанията ще вземе предвид индекса за 2021 г. и ще го сумира с този за 2020 г., който е 1,7% (за повече информация: тук). Последната прогноза (от 12.11.2021 г.) на Министерство на финансите е за инфлация от 2,4% за 2021 година (за повече информация: https://www.minfin.bg/bg/866). Ако тя се сбъдне, месечните абонаменти такси ще се увеличат с 4,1%. А1 ще публикува информация на a1.bg преди индексацията, но първо трябва да бъдат публикувани официалните данни за нивото на инфлацията през 2021 година. Пример за размер на увеличението на месечна абонаментна такса след индексацията й с прогнозната стойност 4,1%

   Текуща месечна абонаментна такса

   Размер на индексирането с 4,1%

   10,00 лв.

   0,41 лв.

   20,00 лв.

   0,82 лв.

   30,00 лв.

   1,23 лв.

   Посочените стойности са с ДДС.

  • Ще можете ли да прекратите предсрочно своя договор заради индексацията на месечните такси?

   Клаузата за индексация на месечните сметки е предвидена в договорите и/или съответно приложимите към тях Общи условия на всички клиенти. Това не представлява едностранна промяна на договорните отношения, поради което и абонатите няма да могат да прекратят предсрочно договорите си, без да заплатят предвидените неустойки.

  • Изплащам закупено от вас мобилно устройство. За него ще има ли индексация?

   Не, лизинговите вноски не подлежат на индексация.

  • Защо се индексират месечните такси със средногодишния ИПЦ за 2020 г. и за 2021 г.?

   Съгласно клаузата за индексация в договорите и/или в ОУ, А1 има право да индексира месечните такси всяка година със средногодишния ИПЦ на НСИ за предходната година. В тази връзка в края на 2021 г. се извършва уведомяване, че таксите ще бъдат увеличени с индекса за 2020 г., като тази индексация ще влезе в сила отложено през първото тримесечие на 2022 г., едновременно с планирано индексиране и за 2021 г. Предвидили сме промяната да влезе в сила наведнъж, през първото тримесечие на 2022 г. и да включва двата периода, като по този начин ще бъде избегнато неудобството от две последващи промени в сметките на потребителите (през 2021 г. и през 2022 г.), като съответно и крайната сума от индексирането ще е по-ниска в сравнение с извършването му на две стъпки, което е в полза на потребителите. Ако увеличението на месечните такси се направи на две стъпки, при втората тя щеше да се направи на по-висока база, поради факта, че таксите вече са били индексирани с инфлацията за 2020 г.