Контакти

Данни за контакт на А1 България ЕАД:

А1 България ЕАД

ЕИК: 131468980

ИН по ЗДДС: BG 131468980

Адрес: гр. София, 1309, ул. „Кукуш” № 1, община Илинден;

Тел: *88 и +35988123 (от други мрежи и роуминг)

Данни за контакт на регулаторните органи, осъществяващи контрол върху дейността на А1:

 • Регулаторен орган по Закона за електронните съобщения:

  Комисия за регулиране на съобщенията

  Адрес: гр. София 1000, ул. Гурко № 6

  Телефони за контакт: 949 27 23

  е-mail: info@crc.bg

  интернет страница: http://crc.bg

 • Регулаторен орган по Закона за радиото и телевизията:

  Съвет за електронни медии

  Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69

  Тел: 02/ 9708810

  Факс: 02/ 9733769

  е-mail: office@cem.bg

  интернет страница: www.cem.bg

 • Регулаторен орган по Закона за защита на потребителите:

  Комисия за защита на потребителите

  Адрес: гр. София, ул."Врабча" №1, ет.3, 4 и 5

  Тел: 02/9330565

  Факс: 02/9884218

  е-mail: info@kzp.bg

   

  Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения

  Адрес: гр. София, ул."Врабча" №1, ет.3, 4 и 5

  Тел 02/ 9330 589

  e-mail: adr.els@kzp.bg

  интернет страница: www.kzp.bg

   

  Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr.

Информация свързана с нарушаването на етичните правила и ценностите на A1 Telekom Austria Group и съгласно ЗЗЛПСПОИН:

 • Сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН :

  Сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН може да видите ТУК

 • Сигнали свързани с нарушаването на етичните правила и ценностите на A1 Telekom Austria Group: