Контакти

Данни за контакт на А1 България ЕАД:

А1 България ЕАД

ЕИК: 131468980

ИН по ЗДДС: BG 131468980

Адрес: гр. София, 1309, ул. „Кукуш” № 1, община Илинден;

Тел: *88 и +35988123 (от други мрежи и роуминг)

Данни за контакт на регулаторните органи, осъществяващи контрол върху дейността на А1:

 • Регулаторен орган по Закона за електронните съобщения:

  Комисия за регулиране на съобщенията

  Адрес: гр. София 1000, ул. Гурко № 6

  Телефони за контакт: 949 27 23

  е-mail: info@crc.bg

  интернет страница: http://crc.bg

 • Регулаторен орган по Закона за радиото и телевизията:

  Съвет за електронни медии

  Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69

  Тел: 02/ 9708810

  Факс: 02/ 9733769

  е-mail: office@cem.bg

  интернет страница: www.cem.bg

 • Регулаторен орган по Закона за защита на потребителите:

  Комисия за защита на потребителите

  Адрес: гр. София, ул."Врабча" №1, ет.3, 4 и 5

  Тел: 02/9330565

  Факс: 02/9884218

  е-mail: info@kzp.bg

   

  Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения

  Адрес: гр. София, ул."Врабча" №1, ет.3, 4 и 5

  Тел 02/ 9330 589

  e-mail: adr.els@kzp.bg

  интернет страница: www.kzp.bg

   

  Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr.

Информация, свързана с нарушаването на етичните правила и ценностите на A1 Telekom Austria Group и съгласно ЗЗЛПСПОИН:

 • Сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН :

  Сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН може да видите ТУК

 • Сигнали, свързани с нарушаването на етичните правила и ценностите на A1 Telekom Austria Group:

Контактни звена по Регламент (ЕС) 2022/2065 за цифровите услуги

 • Виж повече

  Звена за контакт

  Във връзка със Законодателния Акт за цифровите услуги (Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО), може да се свържете със Звената за контакт на А1 за комуникация с органите на държавите-членки, Европейската комисия, Европейския съвет за цифрови услуги на адрес: dsacompliance@a1.bg и за комуникация с получателите на посреднически услуги на следния адрес: dsarecipients@a1.bg

  Комуникацията се осъществява на български и английски език.

Отговорно оповестяване

 • Виж повече

  Сигурността на нашите системи и продукти е много важна за нас. Въпреки всички усилия, които полагаме, съществува вероятност от уязвимости, за които не знаем. Ще ви бъде благодарни, ако откриете уязвимост и ни уведомите за това.

   

  Моля, имайте предвид следните условия:

  • Можете да се възползвате от уязвимостта с демонстрационна цел, но това не трябва да води до прекъсване на услугата (DoS), както и до манипулиране или загуба на данни. Целта на демонстрацията трябва да показва вектора на атаката и не трябва да причинява щети.
  • Не споделяйте събраната информация с трети страни.
  • Следните области не са част от процеса на отговорно оповестяване:
   • Физическа сигурност
   • Социално инженерство
   • Атаки от типа "разпределен отказ на услуга" (DDoS)
   • Спам и фишинг
   • Експлоатиране на уязвимости в системи, които са предназначени за нашите клиенти.
  • Моля, не забравяйте да предоставите достатъчно информация, за да можем да възпроизведем проблема. Достатъчно е кратко описание, включителна на проблема и URL/IP на засегнатата система.

   

  Какво ще предприемем:

  • Няма да предявяваме правни действия, причинени от демонстрирането на уязвимостта. Предварителното условие е да сте спазили изискванията по-горе.
  • Няма да споделяме данните ви с трети страни без вашето съгласие. Кореспонденцията ни ще бъде третирана като поверителна.
  • Ще ви държим в течение относно разрешаването на проблема с уязвимостта.

   

  За контакт:

  Новият имейл адрес на групата е: responsible.disclosure@a1.group

  PGP ключ: C451 95B3 EB90 8ADB CDD2 982C 8F52 2AE8 1AE8 85B2