Контакти

Данни за контакт на А1 България ЕАД:

А1 България ЕАД

ЕИК: 131468980

ИН по ЗДДС: BG 131468980

Адрес: гр. София, 1309, ул. „Кукуш” № 1, община Илинден;

Тел: *88 и +35988123 (от други мрежи и роуминг)

Данни за контакт на регулаторните органи, осъществяващи контрол върху дейността на А1:

Регулаторен орган по Закона за електронните съобщения:

Комисия за регулиране на съобщенията

Адрес: гр. София 1000, ул. Гурко № 6

Телефони за контакт: 949 27 23

е-mail: info@crc.bg

интернет страница: http://crc.bg

Регулаторен орган по Закона за радиото и телевизията:

Съвет за електронни медии

Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69

Тел: 02/ 9708810

Факс: 02/ 9733769

е-mail: office@cem.bg

интернет страница: www.cem.bg

Регулаторен орган по Закона за защита на потребителите

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ул."Врабча" №1, ет.3, 4 и 5

Тел: 02/9330565

Факс: 02/9884218

е-mail: info@kzp.bg

 

Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения

Адрес: гр. София, ул."Врабча" №1, ет.3, 4 и 5

Тел 02/ 9330 589

e-mail: adr.els@kzp.bg

интернет страница: www.kzp.bg

 

Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr.