Промяна в условията на
дневните роуминг тарифи

Промяна в условията на дневните роуминг тарифи Business Roaming Unlimited, Business Roaming Unlimited Plus и A1 Europe & Balkan


Считано от 26.05.2018 г. са в сила нови условия при ползване на следните допълнителни дневни роуминг тарифи – “EU Roaming Unlimited”, „Business Roaming Unlimited“, „Business Roaming Unlimited Plus“, “Europe Unlimited” и „A1 Europe & Balkan“„A1 Travel Unlimited“ и “Business Travel Unlimited”.

Въвежда се ново условие, съгласно което тези допълнителни дневни роуминг тарифи няма да могат да се активират и ползват от абонати, за които е установено че са нарушили Политиката за справедливо ползване на регулирани роуминг услуги, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286.

Всички потребители, които текущо използват някои от тези допълнителни роуминг тарифни планове могат да преустановят използването им и да ги деактивират по всяко време без неустойки.