Закръгляме в полза на доброто

Плати сметката си в Моят А1, а ние ще добавим от нас, за да дарим за обновяване на детско отделение

Какво постигнахме заедно в полза на доброто

Педиатричното отделение в МБАЛ Карнобат ще бъде обновено със средствата от коледната кампания на А1 „Закръгляме в полза на доброто“ по проект „Светулка“.

 • А1 дари за каузата 80 000 лв. собствени средства, равни на събраната сума от коледната кампания
 • Сумата беше допълнена с 5 000 лв., събрани от служителите на А1 по време на Коледния благотворителен базар

А1 дари 85 000 лева за цялостно обновяване на материалната база и развитие на емоционалната среда в детското отделение на „Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат“. 80 000 лв. е сумата, която коледната кампания „Закръгляме в полза на доброто“ генерира в края на 2022 г. в подкрепа на проект „Светулка“ на фондация „За доброто“. Екипът на А1 събра допълнително 5 000 лева по време на Коледния благотворителен базар на компанията, които също бяха дарени за каузата.

Архитектурният проект за обновяване на отделението, където годишно 600 деца получават здравни грижи, ще бъде представен през месец април. Той ще включва закупуване на медицинска апаратура като вакуум и кислородна инсталация, индивидуален дизайн на всяко помещение, който да помага за намаляване на стреса, както и нови санитарни помещения. Ще се работи и за подобряване на отношението и комуникацията между страните, ангажирани в процеса на оздравяване на малките пациенти, с което да се промени и емоционалната среда в отделението.

Детското отделение трябва да е шарено, весело и уютно, да не плаши, а да приласкава. С една дума – да е приказно. Фондация „За доброто“ създава такива условия за децата. А1 България ЕАД (А1) организира кампанията „Закръгляме в полза на доброто“ в партньорство с фондацията, за да подпомогне проект „Светулка“. Като частен клиент* на А1 и ти можеш да помогнеш на каузата, като в периода от 14 ноември до 31 декември платиш сметката си в Моят А1. При извършване на всяко такова плащане, А1 ще направи дарение за своя сметка със сумата, оставаща до кръгъл лев. Събраните средства ще бъдат използвани за преобразяването на детско отделение в страната в рамките на проект „Светулка“.

Фондация „За доброто“ ще осъществи ремонта и обзавеждането на педиатричното отделение и ще осигури необходимото медицинско оборудване. Проектът включва не само подобряване на материалната база, но и за промяна на емоционалната среда и отношението към децата в държавните медицински заведения.

Изборът на конкретното отделение ще се осъществява от експертен екип от фондацията по определени критерии, достъпни на техния уебсайт, където е налице и повече информация за проекта.

*Частни клиенти са физически лица, които са абонати по договор за услуги на А1 при условията на абонаментен план

Механизъм за набиране на средства


Всички частни клиенти*, които платят сметката си през мобилното приложение или уеб портала Моят А1, ще допринесат за реновирането на педиатрично отделение в болница у нас.

 • В периода от 14 ноември до 31 декември 2022 г. А1 ще закръгля за собствена сметка всяка фактура, платена от частен клиент в приложението или портала Моят А1, със сума, равна на тази, необходима за допълване на платеното от клиента до лев. Стойността на дължимата сума във фактурата на съответния клиент не се променя и разликата до закръглянето се заплаща от А1, а не от клиента.
 • Така например при сметка от 22,06 лева, А1 ще закръгли сумата до 23 лева и ще дари за каузата 94 стотинки.
 • През януари 2023 г. А1 ще дари собствени средства, равни на събраната сума, в полза на фондация „За доброто“ и техния проект „Светулка“.
 • Колкото повече плащания бъдат направени през Моят А1 в този период, толкова повече ще нарасне сумата за дарение от кампанията.
 • На база на набраната сума и на критериите, по които педиатричните отделения могат да кандидатстват, екипът на фондацията ще определи кое отделение ще стане новата „Светулка“ на „За доброто“ и А1 и ще бъде подпомогнато с пълна промяна на материалната база и средата за лечение.
*Частни клиенти са физически лица, които са абонати по договор за услуги на А1 при условията на абонаментен план

Критерии за избор на отделение за обновяване


Фондацията ще избере детско отделение, което да преобрази със събраните средства чрез конкурс по проект „Светулка“. В конкурса, обявен на страницата на фондацията: https://zadobroto.com/, могат да участват всички държавни болници в България.

За да го направят, е необходимо педиатричните отделения да попълнят формата, публикувана на сайта на фондацията: Форма за кандидатстване по проект #СВЕТУЛКА - За доброто (zadobroto.com). Те могат да кандидатстват до края на тази година – 31.12.2022 г.

Условия за кандидатстване по проект „Светулка“:

 • Нужда от реновация на помещенията в педиатричното отделение. „Светулка“ създава архитектурна концепция и индивидуален дизайнерски проект, чрез които да се постигне единна, модерна визия на отделението. Проектът обхваща ремонт, преоборудване и тематично изрисуване на стените, така че малките пациенти да преодоляват по-леко стреса и страха и да се възстановяват по-бързо. Необходимост от допълване и/или модернизиране на медицинското оборудване и техника, което да се използва за лечението на децата– например закупуване на веноскопи, перфузори, аспиратори, инхалатори и др., така че прилаганите методи за оздравяване да са възможно най-съвременни.
 • Мотивация за цялостна промяна на средата на лечение, която има ключова роля за възстановяването и благосъстоянието на пациентите - включително адаптиране на персонала към последните новости при лечението на бебета и деца.
 • Планове за развитие на даденото отделение в краткосрочен и дългосрочен аспект – предвижда ли се промяна на предназначението му, има ли намерение за друг основен ремонт в следващите 5 години и др.
 • Социалният ефект от промяната – колко потенциални пациенти биха били засегнати от тези промени, за колко педиатри тази промяна ще е значима.
 • Необходимост от допълване и/или модернизиране на медицинското оборудване и техника, което да се използва за лечението на децата– например закупуване на веноскопи, перфузори, аспиратори, инхалатори и др., така че прилаганите методи за оздравяване да са възможно най-съвременни. Подробна информация за критериите и процеса на подбор, както и вече осъществени „Светулки“ можете да видите на страницата на проект „Светулка: https://zadobroto.com/portfolio_page/proekt-svetulka/

Експертно жури ще оценява кандидатурите в периода от 1 януари до 20 март 2023 г. След предварителната оценка на подадените кандидатури през онлайн платформата, екипът ще посети селектираните отделения, които са изпълнили първоначалните критерии, за да избере бенефициента на кампанията „Закръгляме в полза на доброто“ на А1 и фондация „За Доброто“.


Защо А1 подкрепя проект „Светулка“


А1 има дългогодишни традиции в подкрепата на значими социални каузи. Като част от социалния аспект на нашата ESG стратегия инвестираме в развитието на дигиталното образование, културата, спорта и местните общности. Ние поставяме хората в центъра на всичко, което правим, като подкрепяме различни уязвими групи в обществото и преди всичко децата.

Тази Коледа подкрепяме детското здравеопазване, защото вярваме, че то е кауза. Споделяме виждането на фондация „Светулка“, че промяната в детските отделения означава промяна не само в материалната, но и емоционалната среда. Заедно искаме да променим отношенията и средата на болнично лечение, да поставим в центъра детето и неговия най-добър интерес по най-високите стандарти.

Какво е проект „Светулка“

Проект „Светулка“ подобрява материалните условия в педиатричните отделения с цялостна промяна на средата и подходите за лечение, основани на емпатия и грижа за физическото, но и за емоционалното състояние на децата.


Фондация „За доброто“ започва своята дейност като неформална гражданска инициатива „Проект #ЗаДоброто“ през 2019 г., а от края на 2020 г. е регистрирана като неправителствена организация в обществена полза. Нейната мисия е качествено детско здравеопазване.

Проект „Светулка“ надгражда натрупания опит на фондацията в подобряването на материалните условия в педиатричните отделения с цялостна промяна на средата и подходите за лечение, основани на емпатия и грижа за физическото, но и за емоционалното състояние на децата. От това зависят в голяма степен качеството и скоростта на оздравяване.

„Светулка“ създава индивидуален проект за всяко детско болнично отделение – с необходимото медицинско оборудване и с приказен свят, в който децата се чувстват по-добре, учат, играят и остават социализирани. Благодарение на стотици дарители и работата на десетки доброволци вече има отделения „Светулка“ в Айтос и Силистра, предстои преобразяването на детското отделение в Ловеч. На тази страница представяме част от проектите.

„Светулките“ ще продължат да се увеличават с нови отделения и през 2023 г. В центъра на всяка от тях е поставено детето пациент.


Целта на всеки проект „Светулка“ е:

 • педиатричните кабинети, стаи и отделения да не приличат на болница.
 • децата да останат социално активни в персонализирани пространства, в които има място и за забавление.
 • отделенията да бъдат дооборудвани с нужната специфична медицинска апаратура за лечение на децата.
 • лекарите и медиците да бъдат обучени да обясняват манипулациите и да успокояват страховете по разбираем за децата начин.
 • родителите да са информирани правилно към кого да се обръщат при нужда.
 • да се създадат нови отношения на разбиране и сътрудничество между медиците, децата пациенти и родителите им.

В А1 вярваме, че тази Коледа заедно можем да направим добро и да променим болничната среда за децата.Често задавани въпроси

 • В какво се изразява кампанията? Какъв е нейният механизъм?

  А1 символично ще закръгля всички сметки, платени от частни клиенти до 31 декември в приложението или портала Моят А1, до лев и ще дари собствени средства, равни на събраната сума, в полза на фондация „За доброто“. Неправителствената организация ще използва средствата за обновяването на детско болнично отделение в страната по своя проект „Светулка“.

 • Как се прави закръглянето?

  А1 ще закръгля до лев всички сметки, платени от частни клиенти в приложението или портала Моят А1. Ако сметката е например 20,19 лева, разликата от 81 стотинки до 21 лева ще бъде добавена от А1, а не от клиента.

 • Парите за дарението от моята сметка ли ще се вземат?

  Не, А1 ще закръгли вашата сметка и ще дари собствени средства за обновяването на детско отделение в страната. Всички средства за кампанията ще бъдат осигурени от А1. Вие можете да се включите в кампанията и да направите добро като си платите сметката през Моят А1.

 • Защо А1 подкрепя проект „Светулка“

  А1 има дългогодишни традиции в подкрепата на значими социални каузи. Като част от социалния аспект на нашата ESG стратегия, ние инвестираме в развитието на дигиталното образование, културата, спорта и местните общности. Поставяме хората в центъра на всичко, което правим, като подкрепяме различни уязвими групи в обществото и преди всичко децата.

  Тази Коледа подкрепяме детското здравеопазване, защото вярваме, че то е кауза. Споделяме виждането на фондация „Светулка“, че промяната в детските отделения означава промяна не само в материалната, но и емоционалната среда. Заедно искаме да променим отношенията и средата на болнично лечение, да поставим в центъра детето и неговия най-добър интерес по най-високите стандарти.

 • Как и кой ще избере отделението, което получи средствата?

  Паралелно със събирането на средства от плащанията, направени през Моят А1, фондация „За доброто“ ще приема на сайта си кандидатурите за отделение „Светулка“ – бенефициент по съвместната кампания. В началото на 2023 г. екипът на „За доброто“ ще оцени кандидатурите според предварително обявените критерии, като за целта ще селектира отделенията и ще ги посети на място. Едно от тях ще премине през пълна промяна – ще бъде осигурено модерно медицинско оборудване, материалната база ще бъде подновена и обогатена с терапевтични рисунки. Приятелската среда е основа за създаването на ново лечебно емоционално пространство, в чийто център е поставено детето - пациент. Затова и фондацията ще работи за промяната на цялостната среда и подхода към децата. Повече информация за процедурата е налична тук

 • Кога ще обявите колко средства сте събрали?

  Кампанията „Закръгляме в полза на доброто“ по време, на която ще закръгляме всички сметки платени през Моят А1 и неговата уеб версия продължава до 31 декември. Ще обявим размера на събраните средства, които ще дарим на фондация „За доброто“ и техният проект „Светулка“ за обновяване на детско отделение в страната през месец януари 2023 година.

 • Кога ще вложите средствата, които сте обещали и кога ще направите обявяването на отделението?

  Експертно жури от фондация „За доброто“ ще оценява кандидатурите в периода от 1 януари до 20 март 2023 г. След предварителната оценка на подадените кандидатури през онлайн платформата, екипът ще посети селектираните отделения, които са изпълнили първоначалните критерии, за да избере бенефициента на кампанията „Закръгляме в полза на доброто“ на А1 и фондация „За Доброто“. Повече за избора на отделение, което ще бъде обновено, можете да научите тук

 • Коя е фондация „За доброто“?

  Фондация „За доброто“ започва своята дейност като неформална гражданска инициатива „Проект #ЗаДоброто“ през 2019 г., а от края на 2020 г. е регистрирана като неправителствена организация в обществена полза. Нейната мисия е качествено детско здравеопазване. Проект „Светулка“ надгражда натрупания опит на фондацията в подобряването на материалните условия в педиатричните отделения с цялостна промяна на средата и подходите за лечение, основани на емпатия и грижа за физическото, но и за емоционалното състояние на децата. Повече за организацията и проекта, можете да научите на https://zadobroto.com/