Вие използвате A1 Europe&Balkan.

A1 Europe&BalkanИзх. минути към ЕС/ЕИЗ, Турция и препоръчителни мрежи в Сърбия и Македония, както и входящи повикванияИзходящи кратки текстови съобщения (SMS) към ЕС/ЕИЗ, Турция и препоръчителни мрежи в Сърбия и Македония**Мобилен интернет (МB)Дневна такса (в лв. с ДДС)

Дестинация, от която се ползва роуминг услугата

ЕС/ЕИЗ и Турция

1000

1000

200 MB

1,99 лв.

Препоръчителни мрежи в Сърбия и Македония

100

100

 

  • Зона на валидност: ЕС/ЕИЗ, Турция и препоръчителни мрежи в Сърбия - Vip mobile Сърбия и Македония – One.Vip Македония.
  • Дневната такса се начислява единствено при условие, че в рамките на деня е генериран трафик в посочената по-горе Зона на валидност (входящ или изходящ разговор, изпратено кратко текстово съобщение или мобилен интернет в роуминг). При липса на потребление в Зоната на валидност дневна такса не се начислява.
  • След достигане на включеното потребление от общо 200 МВ на трафик на данни за мобилен интернет А1 България спира достъпа до мобилен интернет. След изтичане на съответното денонощие (след 23:59 часа по българско време) достъпът се възстановява.
  • След изчерпване на включените минути и/или SMS в А1 Europe&Balkan, се прилагат цените от основния роуминг тарифен план А1 Traveller, както следва:
А1 TravellerИзходящо обаждане (към България / страната на пребиваване / Европа*)Изходящо обаждане (към всички останали държави)Изходящ SMSSMSЦена за 100KB

Зона 1 – Препоръчителни мрежи

0,99 лв.

5,99 лв.

0,55 лв.

0,49 лв.

0.99 лв.

Зона 1 – Други мрежи

1,99 лв.

6,99 лв.

0,85 лв.

0,69 лв.

1,29 лв.

Зона 2 – Препоръчителни мрежи

1,99 лв.

5,99 лв.

1,09 лв.

0,59 лв.

0,99 лв.

Зона 2 – Други мрежи

2,99 лв.

6,99 лв.

1,39 лв.

0,79 лв.

1,29 лв.

Всички цени са в лева с включен ДДС.

 

  • Първоначалният интервал на таксуване е 60 секунди за изходящи и входящи повиквания.
  • Метод на таксуване – на 60 секунди.
  • Метод на тарифиране – на 100KB (трафикът на всяка отделна сесия се тарифира отделно, на неделими интервали от 100 КВ)

Зона 1: Австрия, Белгия, Гърция, Кипър, Люксембург, Малта, Португалия, Словакия, Словения, Финландия, Швеция.

Зона 2: Великобритания, Германия, Гибралтар, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Румъния, Турция, Франция, Унгария, Холандия, Хърватия, Чехия, Швейцария.

 

*Под Европа се разбират следните държави: Австрия, Азербейджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Ватикана, Великобритания, Германия, Гибралтар, Грузия, Гърнси, Гърция, Дания, Джърси, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Малта, Молдова, Монако, Норвегия, , О-в Ман, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сан Марино, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Фариорски о-ви, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Черна гора, Чехия, Швейцария, Швеция.

<>
ДържаваПрепоръчителни мрежиДруги мрежи

Зона 1

Австрия A1 Всички останали мрежи
Белгия Orange Всички останали мрежи
Гърция Vodafone Всички останали мрежи
Кипър Cytamobile-Vodafone Всички останали мрежи
Люксембург Orange Всички останали мрежи
Малта Vodafone Всички останали мрежи
Португалия Vodafone Всички останали мрежи
Словакия Orange Всички останали мрежи
Словения Si.mobil Всички останали мрежи
Финландия SONERA Всички останали мрежи
Швеция Telia Всички останали мрежи

Зона 2

Великобритания Vodafone Всички останали мрежи
Германия D2 Vodafone Всички останали мрежи
Гибралтар Всички останали мрежи
Дания TDC Mobil Всички останали мрежи
Естония Elisa Eesti Всички останали мрежи
Ирландия Vodafone Всички останали мрежи
Исландия Vodafone Всички останали мрежи
Испания Vodafone Всички останали мрежи
Италия Vodafone Всички останали мрежи
Латвия LMT Всички останали мрежи
Литва Omnitel Всички останали мрежи
Лихтенщайн Mobilkom (Telekom) Всички останали мрежи
Норвегия NetCom Всички останали мрежи
Полша Orange Всички останали мрежи
Румъния Vodafone Всички останали мрежи
Турция Vodafone Всички останали мрежи
Turkcell
Франция SFR Всички останали мрежи
Унгария Vodafone Всички останали мрежи
Холандия Vodafone Всички останали мрежи
Хърватия Vip Всички останали мрежи
Чехия Vodafone Всички останали мрежи
Швейцария Swisscom Всички останали мрежи